Ünlü Yatırım Holding A.Ş. (UNLU) Nakit Akım Tablosu

Kalem2022/92022/62022/32021/122021/92021/62021/32020/122020/92020/62020/32019/122018/122017/12
işletme faaliyetlerinden nakit akışları
-284.713.060-186.470.533-192.732.37230.904.265-37.558.78719.750.6186.586.645-34.410.610-81.852.581-34.685.2127.452.05743.044.847-96.966.665-24.673.423
dönem karı (zararı)
166.610.04285.634.79538.757.39979.643.17935.849.58523.563.31411.193.92461.272.72611.535.7935.232.296-17.944.44712.710.493-4.713.43619.822.848
dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler
128.765.63072.340.100-14.101.41641.495.3237.144.89510.112.028-2.801.04916.997.362627.3113.585.81211.376.26539.502.305-12.808.742-34.356.912
amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler
10.372.2336.908.2983.669.93210.005.0956.793.3174.357.7231.670.9407.560.0874.453.4552.553.5571.537.0465.342.8151.963.3271.789.229
karşılıklar ile ilgili düzeltmeler
36.729.27612.016.3285.675.8201.375.0922.112.2882.084.987800.6998.397.9751.852.8731.004.9372.735.905775.86110.138.0806.011.859
faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler
24.504.27212.596.7625.334.3205.535.4464.354.5627.505.6936.757.48222.823.5901.306.94813.771.8177.560.68332.286.131-14.964.333-10.579.880
gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler
-15.342.383-7.575.341-39.336.663-4.617.914-8.550.504-6.006.996-10.103.303-31.797.261-1.306.948-14.104.080-534.1697.640.760-10.752.058-12.914.832
gerçeğe uygun değer kayıpları (kazançları) ile ilgili düzeltmeler
12.845.78912.302.601-48.677-1.593.665-14.080.553-10.388.048-5.675.591-5.611.122-2.556.570-2.292.6152.615.103-12.406.306
özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların dağıtılmamış karları ile ilgili düzeltmeler
-1.756.102-24.866.629
vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler
59.656.44336.091.45210.603.85230.791.26916.515.78512.558.6693.748.72415.624.0938.189.0582.652.196-2.538.3035.863.0442.562.3446.619.384
işletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
-545.364.241-322.540.990-200.458.409-61.221.899-67.156.960-16.160.524-1.806.230-112.680.698-94.187.022-47.550.92014.020.239-9.167.951-79.444.487-10.139.359
ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler
-136.127.777-113.702.225-36.049.803-69.224.517-13.902.338-16.335.465-1.570.393-87.338.310-67.218.635-37.795.04022.736.611-27.952.598-35.539.856-20.014.583
finans sektörü faaliyetlerinden alacaklarda azalış (artış)
5.591.913-24.214.676-28.195.602-1.784.35511.617.866-5.346.4071.833.809
faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler
-13.178.098-5.115.776-18.515.023-18.839.0526.204.8547.686.9665.763.364-19.022.881370.0232.341.3067.395.12119.314.963-24.453.01212.770.676
ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
294.704245.17312.222.9902.387.899-3.213.324-3.745.553-953.8813.691.495-2.172.152-2.470.142-2.133.013-142.5081.959.2461.406.753
faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
-17.061.440-13.554.640-20.998.53219.777.698-4.729.136-4.843.270-4.864.0066.547.719-1.243.7957.711.362-4.921.624-3.848.2301.733.334420.803
işletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
-8.367.329-9.082.459-11.885.6764.676.073-3.195.961-2.980.609-7.030.7429.256.2614.198.0516.562.656-6.012.671-7.434.584-4.988.145-150.947
faaliyetlerden elde edilen nakit akışları
-249.988.569-164.566.095-175.802.42659.916.603-24.162.48017.514.818-82.023.918-38.732.812
alınan faiz
11.180.8123.524.067
vergi iadeleri (ödemeleri)
-32.113.589-19.354.678-16.660.897-21.553.148-13.396.307-8.079.0671.257.515-483.229171.337391.607-207.3421.347.068-9.026.441-1.718.785
yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
5.164.5255.346.565-1.693.654-21.725.56017.573.446-5.525.955-414.36251.390.79142.628.96534.307.40710.210.45517.487.23613.853.77711.574.465
iştirakler ve/veya iş ortaklıkları sermaye avansı ödemelerinden nakit çıkışları
383.835294.46612.293.554453.929416.043
başka işletmelerin veya fonların paylarının veya borçlanma araçlarının satılması sonucu elde edilen nakit girişleri
46.124.89240.287.68236.168.6589.215.991
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri
-6.627.983-5.725.637-4.473.532-4.571.970-1.305.611-2.558.176-537.050-5.033.840-1.825.945-1.938.555
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları
-10.261.774-4.233.264-1.693.667-15.382.233
verilen nakit avans ve borçlar
4.059.1709.454.0343.646.894696.9251.237.04810.227.52215.225.79313.096.977
katılım (kar) payı ve diğer finansal araçlardan nakit çıkışları
-34.401.272
diğer nakit girişleri (çıkışları)
143.643.818175.902.117-39.621.0721.616.00224.908.893157.575-11.644.950-72.900.55123.489.14330.876.912
finansman faaliyetlerinden nakit akışları
207.535.65042.652.97564.126.290116.444.751-1.757.655-2.263.322-442.184
işletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını almasıyla ilgili nakit çıkışları
088.204
işletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını satmasından kaynaklanan nakit girişleri
598.662.00028.700.713145.368.637106.884.81089.875.029
borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri
1.501.041.687-99.401.921-68.701.752-39.621.072-597.045.998-3.791.8202.685.455-11.644.950-216.004.135-81.132.345-61.214.054
borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları
064.126.290-1.595.327.283
ödenen temettüler
-17.500.000-17.500.000-507.3982.569.917
diğer nakit girişleri (çıkışları)
270.251.712123.658.477190.126.780-33.448.78918.596.183-14.314.723-220.2306.017.562-12.368.468-59.623.74517.777.954
yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)
-72.012.885-138.470.993-130.299.736125.623.45615.676.81512.559.99614.762.03212.238.31824.932.98527.487.7992.523.7142.549.02423.851.56216.827.080
yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi
15.342.3839.851.62143.930.67832.833.203139.335.292202.686.776-18.686.75730.834.50110.618.26227.267.5698.541.276-9.819.444-35.772.18334.605.034
nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)
-56.670.502-128.619.372-86.369.058158.456.659112.597.426112.597.426112.597.42681.762.92581.762.92581.762.92581.762.92591.582.369127.354.55292.749.518
dönem başı nakit ve nakit benzerleri
271.054.085271.054.085271.054.085112.597.426
dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
214.383.583142.434.713184.685.027271.054.085