Uşak Seramik Sanayi A.Ş. (USAK) Finansal Tablolar

USAK Bilanço

Bilanço şirketin finansal yapısını analiz etmenizi sağlar. USAK bilançosu şirketin sahip olduğu varlıkları ve bu varlıkların elde edilmesinde kullanılan kaynakları gösterir.

USAK Gelir Tablosu

Gelir tablosu açıklandığı dönem içerisinde şirketin elde ettiği bütün gelirler ile aynı dönemdeki giderleri gösterir. Dönemsel performansı ölçmenizi sağlar. USAK için net dönem karını gelir tablosunda bulabilirsiniz.

USAK Çeyreklik Gelir Tablosu

Çeyreklik gelir tabloları sadece son üç ay içerisinde elde edilen gelirleri ve giderleri gösterir. USAK çeyreklik gelir tabloları ile dönemsel performansı analiz edebilirsiniz.

USAK Nakit Akım Tablosu

Nakit Akım Tablosu açıklandığı dönem içerisindeki bütün nakit giriş ve çıkışlarının hangi kalemlerden kaynaklandığını gösterir. USAK nakit durumu için tabloyu inceleyebilirsiniz.