Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VKGYO) Nakit Akım Tablosu

Kalem2022/92022/62022/32021/122021/92021/62021/32020/122020/92020/62020/32019/122019/92019/62019/32018/122018/92018/62018/32017/122017/92017/62017/32016/122016/92016/6
işletme faaliyetlerinden nakit akışları
661.457.133429.550.389-119.966.406167.021.299-347.425.306-117.003.429-53.473.840615.710.178159.755.957-11.699.203-35.213.391942.936-64.241.697-42.233.993-28.347.858-79.564.940-143.401.297-97.925.403-44.832.847-101.134.739-103.316.282-91.212.207-72.630.338-14.301.523-2.887.185-2.166.508
dönem karı (zararı)
818.303.020347.381.358148.797.546474.687.94493.968.10952.947.40129.891.137118.592.11145.470.25435.744.2722.936.74396.152.268-267.000667.6762.114.84440.755.56228.487.5033.945.916-1.416.95075.356.6258.494.7034.709.2102.397.87342.424.82510.768.02411.430.858
dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler
-124.197.946-185.088.227-28.784.950-475.762.858-104.991.705-61.914.935-33.307.620-105.910.886-28.724.203-22.408.1321.390.446-98.965.842-2.781.639-4.355.469-3.553.327-8.754.990-1.507.497-828.034-447.659-82.091.922-12.749.673-7.746.666-4.349.536-55.784.670-22.581.424-15.886.963
amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler
639.261411.538196.502540.812343.405191.91084.989112.30595.09456.56525.791437.795522.807396.856277.131288.475334.941216.065106.890217.609154.168102.68650.973174.186130.32686.746
değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler
1.191.14501.141.550-10.196.20898.3750011.033.049
karşılıklar ile ilgili düzeltmeler
689.9871.935.938183.270640.608376.186428.12458.191212.525101.40597.47537.798273.014120.17377.763400.76967.40534.22922.19610.77943.53217.76831.27613.86133.08138.57019.781
faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler
-19.503.898-81.125.809-30.306.272-135.056.674-104.051.926-60.868.741-32.132.500-30.690.518-7.011.732-652.1281.671.702-313.670-1.401.387-2.806.856-4.231.227-4.295.616-1.874.033-1.063.661-562.694-12.590.275-8.641.829-5.714.341-4.414.370-29.014.650-22.750.320-15.993.490
gerçeğe uygun değer kayıpları (kazançları) ile ilgili düzeltmeler
-107.214.441-106.309.8940-331.691.396-1.757.745-1.666.228-1.318.300-86.428.330-21.910.044-21.910.044-344.845-99.362.922-2.023.232-2.023.232-4.812.6200-69.843.819-2.113.493-26.977.287
özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların dağıtılmamış karları ile ilgili düzeltmeler
00
duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler
000-149.9171.074-59000-2.634-2.634-2.634-2.63481.0310
işletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
-32.591.874267.286.790-239.949.470168.159.356-336.377.070-108.011.255-50.032.717603.213.149143.116.223-25.017.978-39.523.2153.758.941-61.190.627-38.543.769-26.906.944-111.513.439-170.329.230-100.991.212-42.916.165-94.258.418-99.003.239-88.174.751-70.678.675-941.6788.926.2152.289.597
ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler
-166.680.842-205.952.999-194.490.165-55.703.7306.733.1854.241.5791.922.045136.705.745132.043.739-8.875.7983.262.628-24.011.589-19.275.396-17.512.504-6.658.397-79.442.837-57.304.602-18.739.21211.250.5628.781.8167.929.9506.877.8354.816.575-29.965.275-31.732.161-25.504.104
faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler
-17.976-18.717605.523-4.149.645-3.798.947-3.114.7835.882-18.5352.002-23.485817.076959.796899.546849.3828.605.3682.760.9562.716.2626.777.388-8.056.495-7.075.449-6.715.193
stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler
219.921.610-1.097.130.254-266.510.298-390.630.985-228.170.797-157.857.260-87.959.712-218.209.974-229.939.78731.419.96116.964.044-10.157.091-7.366.835-10.470.708-10.954.98368.589.31143.470.573-40.853.525-63.435.305-84.463.341-64.841.935-41.917.539-19.193.476-70.811.580-58.266.367-47.777.563
peşin ödenmiş giderlerdeki azalış (artış)
188.767.965172.710.130135.197.030-55.141.425-85.666.64912.942.7305.581.890-7.153.4042.930.4891.975.9091.044.368-213.893-1.098.410-1.663.449-5.720.578-201.432.512-6.779.004-9.752.2288.319.089-55.806.771-62.390.899-70.910.970-67.411.245-3.094.4452.111.7761.281.000
ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
49.052.42231.028.637-31.526.42445.889.774-58.012.690-16.165.637-32.367.069256.628.210226.468.432-48.874.820-51.087.97528.784.743-21.548.010-4.164.536-2.028.299-17.113.395-664.8943.213.571-1.895.54525.525.4153.582.046-997.166116.714895.7421.533.2791.189.942
faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
10.479.535-29.698.436-38.562.38526.726.63716.408.95210.342.3954.143.3226.110.8554.163.3156.888.0143.057.270235.366-104.5821.243.942676.7457.565.4686.602.2003.920.4883.037.61679.397863.382-1.163.367690.3392.197.822186.586985.206
ertelenmiş gelirlerdeki artış (azalış)
-525.541.7771.492.694.723187.372.780681.231.13971.657.875
işletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
191.409.213-96.365.011-31.430.008-84.212.054-59.326.94638.502.91458.665.524428.526.19411.599.680-3.752.297-9.648.7679.115.523-11.778.859-5.978.516-2.197.947109.503.450-156.613.299-39.679.852-1.041.9643.019.69813.093.26117.220.1943.525.030107.892.553102.168.55178.830.309
faaliyetlerden elde edilen nakit akışları
661.513.200429.579.921-119.936.874167.084.442-347.400.666-116.978.789-53.449.200615.894.374159.862.274-11.681.838-35.196.026945.367-64.239.266-42.231.562-28.345.427-79.512.867-143.349.224-97.873.330-44.780.774-100.993.715-103.258.209-91.212.207-72.630.338-14.301.523-2.887.185-2.166.508
yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
-238.154.158127.041.525-166.773.344-722.662.459-233.786.277-140.664.906-48.187.506-148.756.480-47.790.230-6.937.460-15.387.614-103.110.159-46.552.142-32.939.634-15.500.484-149.202.312-111.648.910-77.309.578-48.690.73719.623.22562.537.12783.539.87919.174.564-154.229.502-22.396.410-2.294.983
iştiraklar ve/veya iş ortaklıkları pay alımı veya sermaye artırımı sebebiyle oluşan nakit çıkışları
0000-14.680.400-14.680.400-14.680.400-14.680.400
başka işletmelerin veya fonların paylarının veya borçlanma araçlarının satılması sonucu elde edilen nakit girişleri
000089.800.00089.800.00089.800.00019.800.00000
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri
00186.5765.99500003.5003.5003.5003.500204.475
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları
-839.203-751.705-447.105-1.768.022-1.193.697-422.266-322.845-282.225-257.740-239.839-26.792-23.466-11.214-11.091-5.662-372.049-369.982-360.001-100.876-723.800-130.343-130.219-127.500-47.415-18.203-13.670
verilen nakit avans ve borçlar
00
diğer nakit girişleri (çıkışları)
000834834
finansman faaliyetlerinden nakit akışları
-212.466.975-285.483.1823.954.128594.006.526560.395.777526.243.34743.208.207339.028.878112.822.198324.360.98955.269.633-38.405.664-15.642.571-65.414.944-88.359.595340.986.285352.961.425159.788.15880.911.26610.726.3188.154.8015.920.0822.735.86127.908.13921.427.72014.718.946
işletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını almasıyla ilgili nakit çıkışları
0000
işletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını satmasından kaynaklanan nakit girişleri
0500.000.000500.000.000500.000.000230.000.000230.000.000230.000.0000
borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri
0000346.146.083349.500.000349.500.000265.000.000173.999.985171.500.00152.000.00010.000.000361.060.000361.060.000158.850.00080.000.00001.500.000
borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları
-81.567.807-46.976.082-21.087.519-73.126.446-65.448.732-57.830.044-262.476-291.724.677-291.663.222-291.663.222-204.493.039-194.046.762-172.455.192-103.821.589-96.458.427-8.850.000-6.661.028000-1.500.000-107.422-107.422
diğer nakit girişleri (çıkışları)
-155.986.666
yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)
210.836.000271.108.732-282.785.62238.365.366-20.815.806268.575.012-58.453.139805.982.576224.787.925305.724.3264.668.628-140.572.887-126.436.410-140.588.571-132.207.937112.219.03397.911.218-15.446.823-12.612.318-70.785.196-32.624.354-1.752.246-50.719.913-140.622.886-3.855.87510.257.455
nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)
210.836.000271.108.732-282.785.62238.365.366-20.815.806268.575.012-58.453.139805.982.576224.787.925305.724.3264.668.628-140.572.887-126.436.410-140.588.571-132.207.937112.219.03397.911.218-15.446.823-12.612.318-70.785.196-32.624.354-1.752.246-50.719.913-140.622.886-3.855.87510.257.455
dönem başı nakit ve nakit benzerleri
845.131.602845.131.602845.131.602806.766.236806.766.236806.766.236806.766.236783.660783.660783.660783.660141.356.547141.356.547141.356.547141.356.54729.137.51429.137.51429.137.51429.137.51499.922.71099.922.71099.922.71099.922.710240.545.596240.545.596240.545.596
dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
1.055.967.6021.116.240.334562.345.980845.131.602785.950.4301.075.341.248748.313.097806.766.236225.571.585306.507.9865.452.288783.66014.920.137767.9769.148.610141.356.547127.048.73213.690.69116.525.19629.137.51467.298.35698.170.46449.202.79799.922.710236.689.721250.803.051