Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BALAT) Gelir Tablosu

Kalem2022/62021/122021/62020/122020/62019/122019/62018/122018/62017/122017/62016/122016/6
satış gelirleri
3.617.0874.551.6882.094.3342.097.386673.806610.02504.642.3433.750.2816.777.04412.762.4807.550.954
yurt içi satışlar
3.689.2114.395.5512.084.6862.102.406663.52727.18504.760.3133.851.4736.754.2282.829.01913.656.2897.927.560
yurt dışı satışlar
00000337.433201.327575.571297.299426.945210.361
satışların maliyeti (-)
-2.778.285-3.752.424-1.946.284-1.690.560-442.765-23.1050-3.640.734-2.916.041-6.218.126-10.380.001-5.303.033
ticari faaliyetlerden brüt kar (zarar)
838.802799.264148.050406.826231.041586.92001.001.609834.240558.9182.382.4792.247.921
finans sektörü faaliyetlerinden brüt kar (zarar)
2.382.479
brüt kar (zarar)
838.802799.264148.050406.826231.041586.92001.001.609834.240558.9182.382.4792.247.921
genel yönetim giderleri (-)
-1.323.884-1.045.172-429.209-949.058-355.334-900.751-331.719-2.570.998-636.838-2.764.895-1.743.052-814.672
pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)
-36.851-18.396-4.904-2.3970-708.877-420.371-829.003-1.218.092-694.027
araştırma ve geliştirme giderleri (-)
0-10.812-10.812
diğer faaliyet gelirleri
1.455.1696.063.143391.1111.925.978532.7651.421.972956.6413.403.451387.3622.990.9831.552.886606.415
diğer faaliyet giderleri (-)
-1.725.936-15.750.257-594.658-1.657.084-438.306-613.995-1.134.952-4.806.999-298.601-467.992-2.966.910-1.018.851
faaliyet karı (zararı)
-792.700-9.951.418-489.610-275.735-29.834494.146-510.030-3.681.814-134.208-511.989-2.003.501315.974
yatırım faaliyetlerinden gelirler
4.627.17812.712
finansman geliri (gideri) öncesi faaliyet karı (zararı)
-792.700-9.951.418-489.610-275.735-29.834494.146-510.030-3.681.814-134.208-511.9892.623.677328.686
(esas faaliyet dışı) finansal gelirler
676.65314.622693.158115.647556.962
(esas faaliyet dışı) finansal giderler (-)
-12.859-54.830-47.184-148.927-94.735-170.085-125.368-1.148.017-464.407-1.365.856-2.745.559-1.675.911
sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı (zararı)
-128.906-10.006.248-536.794-424.662-124.569324.061-620.776-4.136.673-482.968-1.320.883-121.882-1.347.225
sürdürülen faaliyetler vergi geliri (gideri)
20.892-896.066262.8181.234.7361.143.207-1.277.310113.819507.41218.084204.360685.515-66.571
dönem vergi geliri (gideri)
00
ertelenmiş vergi geliri (gideri)
20.892-896.066262.8181.234.736-1.277.310113.819507.41218.084204.360685.515-66.571
sürdürülen faaliyetler dönem karı/zararı
-108.014-10.902.314-273.976810.0741.018.638-953.249-506.957-3.629.261-464.884-1.116.523563.633-1.413.796
durdurulan faaliyetler dönem karı/zararı
-1.413.796
dönem karı (zararı)
-108.014-10.902.314-273.976810.0741.018.638-953.249-506.957-3.629.261-464.884-1.116.523563.633-1.413.796
azınlık payları
47.551466.75845.693482.870-114.144-110.85055.446-190.407-14.434-820.733-118.857-60.446
ana ortaklık payları
-155.565-11.369.072-319.669327.2041.132.782-842.399-562.403-3.438.854-450.450-295.790682.490-1.353.350
amortisman
2.643.305-3.786.293829.9951.612.850749.517336.404176.312262.05583.344342.803750.166157.757