Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BALAT) Nakit Akım Tablosu

Kalem2022/62021/122021/62020/122020/62019/122019/62018/122018/62017/122017/62016/122016/6
işletme faaliyetlerinden nakit akışları
-3.062.0286.691.668935.9492.054.7451.073.623-83.923-379.064-162.621163.7461.183.0501.811.992-65.384
dönem karı (zararı)
-108.014-10.902.314-273.976810.0741.018.638-953.249-506.957-3.629.261-450.450-1.116.523563.633-1.413.796
dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler
538.6978.182.36627.2552.695.307-1.056.4901.666.098390.6721.534.978183.079400.331-208.7332.144.664
amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler
2.643.305-3.786.293829.9951.612.850749.517336.404176.312262.05583.344342.803750.166157.757
değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler
-17.685169.127141.00561.996-92.269104.814517.157223.97564.662-21.043818.55719.379
karşılıklar ile ilgili düzeltmeler
-73.618633.415-73.166-144.616-94.5531.21943.7891.740.14122.612589.337-684.637-97.936
faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler
-259.869-143.431-93.64171.22819.85737.334-270.408-273.636117.552310.5482.745.5591.675.911
gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler
-70.23358.58121.6428.6155.788
gerçeğe uygun değer kayıpları (kazançları) ile ilgili düzeltmeler
-1.413.0238.736.018-445.20865.725-1.635.01073.974-1.437.714417.333
vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler
-634.9914.164.575-427.174782.969-134.2611.277.015-114.114-513.173-21.978-189.356-797.82466.571
duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler
-3.040.554
işletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
-3.492.7119.411.6161.182.670-1.450.6361.111.475-796.772-262.7791.931.662431.1171.899.2421.457.092-796.252
ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler
-261.935-828.151-560.868-164.227-127.661743.026605.470-162.015-712.6162.602.3174.747.689859.482
faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler
1.833.271328.441-86.292-313.829-128.711-337.597-560.200-1.647.97651.541-85.81860.132-1.307.053
stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler
-1.940.6517.429.370-559.876-519.283-259.7560174.299-253.792184.775-1.422.187-1.218.113
peşin ödenmiş giderlerdeki azalış (artış)
-431.319-456.474-944.490600.46677.889-72.246-96.0841.659.363173.815-138.011-1.991.392-1.263.099
ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
420.490-555.065729.821-907.408-194.280279.674199.7761.686.763381.524-1.365.303-2.232.854768.325
faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
-2.025.131-637.5992.675.768231.6131.887.857205.950740.7931.163.511-203.887411.4872.896.4471.364.206
ertelenmiş gelirlerdeki artış (azalış)
-622.8314.133.188-12.5674.59823.953-1.142.883-1.090.103-213.958487.158-142.645-847.286
işletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
-454.4031.524-100.404-295.406-209.353-53.451-38.99623.672836162.000-367.743
faaliyetlerden elde edilen nakit akışları
-3.062.0286.691.668935.9492.054.7451.073.623-83.923-379.064-162.621163.7461.183.0501.811.992-65.384
yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
-1.456.667-16.176.279-770.685-1.673.467-869.413-324.482756.615608.00501.504.8965.199.07923.628
iştiraklar ve/veya iş ortaklıkları pay alımı veya sermaye artırımı sebebiyle oluşan nakit çıkışları
1.437.714
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri
294.0006.212.9250067.1826.061.26212.712
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları
-1.750.667-22.389.204-770.685-1.952.467-869.413-144.482-43.049-126.6770-864.184-104.932
finansman faaliyetlerinden nakit akışları
8.680.5349.542.041-165.986-379.776-203.532409.554-405.808-461.550-155.272-2.958.228-7.379.159-256.393
borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri
0686.27310.345.271653.953
borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları
-592.493-246.520-460.310-220.345-627.082-437.621-399.991-155.272-3.333.953-14.978.871
diğer nakit girişleri (çıkışları)
8.680.53410.134.53480.53480.53416.8131.036.636
yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)
4.161.83957.430-7221.5026781.149-28.257-16.1668.474-270.282-368.088-298.149
yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi
-298.149
nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)
4.161.83957.430-7221.5026781.149-28.257-16.1668.474-270.282-368.088-298.149
dönem başı nakit ve nakit benzerleri
60.0842.6542.6541.1521.152329.18816.16916.169286.451654.539654.539
dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
4.221.92360.0841.9322.6541.8301.152931324.64316.169286.451356.390