Bayrak Ebt Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş. Şirket Logosu
BAYRK
--
0,00
-
Bayrak Ebt Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAYRK)

Bayrak Ebt Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAYRK) Oran Analizi

BAYRK Rasyo Analiz Tablosu

Bu tablo ile şirketin güncel finansal oranlarını ve geçmiş dönem rasyolarını bir tablo halinde görebilirsiniz. Tek bir tablo ile BAYRK rasyo analizi yapabilirsiniz.

BAYRK Piyasa Çarpanları

Piyasa çarpanları şirketlerin değerlerinin bulunmasında kullanılır. BAYRK piyasa çarpanları grafiğinde F/K, PD/DD ve FD/FAVÖK rakamlarını bulabilir Excel’e indirebilirsiniz.

BAYRK Likidite Oranları

Likidite oranları şirketlerin kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü gösterir. BAYRK cari oran, likidite oranı ve nakit oran verilerini hem grafik hem tablo olarak görüntüleyebilirsiniz.

BAYRK Kaldıraç Oranları

Kaldıraç oranları şirketlerin toplam veya finansal borçlarının varlıklara oranını gösterir. BAYRK finansal borç oranı ve kaldıraç oranı verilerini hem grafik hem tablo olarak görüntüleyebilirsiniz.

BAYRK Faaliyet Etkinlik Oranları

Faaliyet etkinlik oranları şirketlerin varlıklarını ne kadar verimli kullandıklarını ölçmek için kullanılır. BAYRK aktif devir hızı ve stok devir hızı verilerini hem grafik hem tablo olarak görüntüleyebilirsiniz.

BAYRK Karlılık Oranları

Karlılık oranları şirketlerin satışlarına, varlıklarına ya da özsermayelerine karşılık elde ettikleri karları gösterir. BAYRK brüt kar marjı, FAVÖK marjı, net kar marjı, aktif karlılık ve özsermaye karlılığı verilerini hem grafik hem tablo olarak görüntüleyebilirsiniz.

BAYRK Diğer Kalemler

Şirketlerin finansal tablolarında bulunan ya da bu tablolardan türetilen kalemlerin yıllıklandırılmış verilerini görüntüleyebilirsiniz. BAYRK yıllıklandırılmış net kar, favök, satışlar ve net borç verilerini grafikler ve tablolar halinde bulabilirsiniz.