Bayrak Ebt Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAYRK) Gelir Tablosu

Kalem2022/92022/62022/32021/122021/92021/62021/32020/122020/92020/6
satış gelirleri
101.370.91865.940.47623.462.48367.618.39649.842.89134.583.69617.694.27837.847.76525.521.10917.579.418
yurt içi satışlar
100.731.57664.353.07323.686.76367.645.10749.534.20434.414.11517.775.33337.691.73825.310.64117.258.983
yurt dışı satışlar
487.117273.211273.2110000000
satışların maliyeti (-)
-81.849.889-54.983.240-19.284.492-50.232.487-40.052.789-29.463.827-14.621.778-27.947.081-18.666.172-13.550.386
ticari faaliyetlerden brüt kar (zarar)
19.521.02910.957.2364.177.99117.385.9099.790.1025.119.8693.072.5009.900.6846.854.9374.029.032
brüt kar (zarar)
19.521.02910.957.2364.177.99117.385.9099.790.1025.119.8693.072.5009.900.6846.854.9374.029.032
genel yönetim giderleri (-)
-8.206.899-4.836.702-2.356.553-5.895.074-3.116.705-1.444.355-823.632-3.379.721-2.534.320-1.817.941
pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)
-277.046-189.845-47.713-337.164-290.471-223.470-135.886-479.066-356.690-229.256
araştırma ve geliştirme giderleri (-)
00
diğer faaliyet gelirleri
6.092.0735.130.0143.783.2885.613.5113.706.2133.343.9392.903.6384.612.1643.007.3932.223.858
diğer faaliyet giderleri (-)
-7.101.700-5.435.909-3.804.874-5.785.913-3.959.849-3.279.910-2.352.857-3.419.543-2.669.180-1.296.721
faaliyet karı (zararı)
10.027.4575.624.7941.752.13910.981.2696.129.2903.516.0732.663.7637.234.5184.302.1402.908.972
yatırım faaliyetlerinden gelirler
00643.132597.258333.910215.370361.815205.5490
yatırım faaliyetlerinden giderler (-)
00-908-908-908-908-8.08900
finansman geliri (gideri) öncesi faaliyet karı (zararı)
10.027.4575.624.7941.752.13911.623.4936.725.6403.849.0752.878.2257.588.2444.507.6892.908.972
(esas faaliyet dışı) finansal gelirler
0000
(esas faaliyet dışı) finansal giderler (-)
-6.691.442-4.233.693-2.411.125-5.118.329-3.913.100-2.691.427-1.435.990-2.132.948-1.436.072-1.037.429
sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı (zararı)
3.336.0151.391.101-658.9866.505.1642.812.5401.157.6481.442.2355.455.2963.071.6171.871.543
sürdürülen faaliyetler vergi geliri (gideri)
-910.638-339.633213.595-1.746.737-419.285-548.406-433.848-1.267.134-717.948-460.157
dönem vergi geliri (gideri)
-843.819-489.631-165.616-1.225.667-310.304-553.732-317.876-995.946-800.236-531.329
ertelenmiş vergi geliri (gideri)
-66.819149.998379.211-521.070-108.9815.326-115.972-271.18882.28871.172
sürdürülen faaliyetler dönem karı/zararı
2.425.3771.051.468-445.3914.758.4272.393.255609.2421.008.3874.188.1622.353.6691.411.386
dönem karı (zararı)
2.425.3771.051.468-445.3914.758.4272.393.255609.2421.008.3874.188.1622.353.6691.411.386
azınlık payları
000000000692.590
ana ortaklık payları
2.425.3771.051.468-445.3914.758.4272.393.255609.2421.008.3874.188.1622.353.669718.796
amortisman
3.394.6842.224.7531.090.8253.767.8372.729.8511.727.402762.8602.091.5111.484.196914.945