Bayrak Ebt Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAYRK) Nakit Akım Tablosu

Kalem2022/92022/62022/32021/122021/92021/62021/32020/122020/92020/6
işletme faaliyetlerinden nakit akışları
-1.666.4922.903.967658.4707.545.8044.431.6442.698.287-3.713.767-21.919.685-17.832.952-11.876.651
dönem karı (zararı)
2.425.3771.051.468-445.3914.758.4272.393.255609.2421.008.3874.188.1622.353.6691.411.386
dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler
8.324.1065.966.5344.081.6608.952.0195.519.2164.776.1223.548.0485.788.3964.880.0823.269.109
amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler
3.394.6842.224.7531.090.8253.767.8372.729.8511.727.402762.8602.091.5111.484.196914.945
değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler
2.053.3581.812.4611.812.461990.702778.257778.257778.2571.000.9081.998.4341.274.369
karşılıklar ile ilgili düzeltmeler
1.366.3411.057.3321.257.954437.133410.995595.041555.200482.577222.971367.853
faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler
1.147.9371.147.937989.895989.895846.872846.872846.872849.664436.501225.099
vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler
910.638339.633-213.5951.746.737419.285548.406433.8481.267.134717.948460.157
işletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
-11.566.042-3.588.117-2.617.497-5.079.226-2.950.473-2.145.659-8.086.260-30.739.875-24.122.875-15.840.843
ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler
-25.321.723-14.057.570-6.617.311144.472-2.215.681-3.442.291-4.926.154-8.175.957-4.343.460-3.210.999
faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler
96.460-115.481-347.475-76.813-81.326-264.932-398.965656.650583.334643.930
stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler
-2.187.0661.033.955-4.335.720-15.172.056-5.177.399-849.680-343.622-15.980.157-10.720.670-3.471.474
ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
7.596.0804.617.0063.162.7581.200.219-2.458.933-3.677.48610.126-413.715-303.080-736.720
faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
4.642.0925.455.3893.036.9504.052.0282.047.1631.227.950118.54640.542-114.140-161.319
işletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
2.537.152-807.9552.324.932158.6951.661.2561.683.943-3.020.362-2.404.730-3.259.986-2.203.220
faaliyetlerden elde edilen nakit akışları
-816.5593.429.8851.018.7728.631.2204.961.9983.239.705-3.529.825-20.763.317-16.889.124-11.160.348
vergi iadeleri (ödemeleri)
-849.933-525.918-360.302-1.056.518-501.457-512.520-179.283-1.111.792-849.957-622.432
yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
-9.421.161-4.646.158-3.007.629-10.473.221-7.459.652-5.382.547-1.100.747-13.072.030-3.682.245544.889
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri
0090.66590.66690.66700
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları
-9.421.161-4.646.158-3.007.629-10.563.886-7.550.318-5.473.214-3.257.446-15.222.030-5.832.245-1.605.111
katılım (kar) payı ve diğer finansal araçlardan nakit girişleri
02.156.699
finansman faaliyetlerinden nakit akışları
15.190.77510.640.8371.670.5878.302.9194.004.3215.131.9405.188.57938.964.13429.162.41830.149.958
borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri
15.190.77510.640.8371.670.5878.302.9194.004.3215.131.9405.188.57911.807.0202.005.3042.992.844
yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)
4.103.1228.898.646-678.5725.375.502976.3132.447.680374.0653.972.4197.647.22118.818.196
nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)
4.103.1228.898.646-678.5725.375.502976.3132.447.680374.0653.972.4197.647.22118.818.196
dönem başı nakit ve nakit benzerleri
13.019.76913.019.76913.019.7697.644.2677.644.2677.644.2677.644.2673.671.8483.671.8483.671.848
dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
17.122.89121.918.41512.341.19713.019.7698.620.58010.091.9478.018.3327.644.26711.319.06922.490.044