Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BOBET) Gelir Tablosu

Kalem2022/92022/62022/32021/122021/92021/62021/32020/122020/92020/62020/32019/122018/12
satış gelirleri
2.013.440.4731.083.347.487381.885.671913.645.341652.081.444438.549.746196.019.279732.810.563455.573.604279.452.486147.105.929778.325.448648.876.886
yurt içi satışlar
1.956.384.4531.047.587.765366.682.378861.456.053
satışların maliyeti (-)
-1.752.760.108-988.997.327-364.247.803-853.244.646-598.463.997-397.458.742-180.224.266-664.797.517-417.042.311-261.209.063-133.530.448-681.753.504-585.214.652
ticari faaliyetlerden brüt kar (zarar)
260.680.36594.350.16017.637.86860.400.69553.617.44741.091.00415.795.01368.013.04638.531.29318.243.42313.575.48196.571.94463.662.234
brüt kar (zarar)
260.680.36594.350.16017.637.86860.400.69553.617.44741.091.00415.795.01368.013.04638.531.29318.243.42313.575.48196.571.94463.662.234
genel yönetim giderleri (-)
-19.558.417-12.757.705-6.627.807-7.926.270-7.077.247-4.614.621-1.686.734-6.555.162-5.671.026-2.385.543-1.273.961-8.560.760-7.399.091
pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)
-1.708.033-1.128.515-524.540-1.199.738-542.040-277.864-5.809-17.716-169.505-7.115-5.130-67.310-49.867
diğer faaliyet gelirleri
81.573.55854.670.20233.580.72759.856.23435.591.05633.240.9547.578.57533.747.34724.606.56818.414.1458.926.31034.494.81131.646.453
diğer faaliyet giderleri (-)
-84.675.053-58.553.223-34.320.746-69.873.610-32.875.104-25.704.236-15.447.660-21.259.466-11.678.587-8.107.916-4.263.841-29.117.526-43.340.540
faaliyet karı (zararı)
236.312.42076.580.9199.745.50241.257.31148.714.11243.735.2376.233.38573.928.04945.618.74326.156.99416.958.85993.321.15944.519.189
yatırım faaliyetlerinden gelirler
18.632.37910.660.9392.006.71439.897.12329.357.62915.928.95032.432.8877.217.4016.197.7086.197.70815.940.744204.766
yatırım faaliyetlerinden giderler (-)
-7.986-5.231-5.231.377-5.231.377-4.484.209-642.298-803.679-2.517.490-49.826
finansman geliri (gideri) öncesi faaliyet karı (zararı)
254.936.81387.236.62711.752.21675.923.05772.840.36455.179.9785.591.087105.557.25752.836.14432.354.70223.156.567106.744.41344.674.129
(esas faaliyet dışı) finansal gelirler
18.045.97615.522.87610.217.85527.712.27221.610.8648.604.4712.023.6432.296.616864.445338.454524.16813.384.23027.355.840
(esas faaliyet dışı) finansal giderler (-)
-32.694.686-14.071.632-5.658.652-69.367.770-63.967.108-41.940.454-22.333.079-69.371.052-47.781.528-28.340.010-18.459.679-103.691.136-114.311.898
sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı (zararı)
240.288.10388.687.87116.311.41934.267.55930.484.12021.843.995-14.718.34938.482.8215.919.0614.353.1465.221.05616.437.507-42.281.930
sürdürülen faaliyetler vergi geliri (gideri)
-38.958.668-8.375.5073.816.1633.356.4705.059.8464.670.7004.907.628-8.862.312-4.855.740-6.881.156-6.722.178-3.653.7927.723.567
dönem vergi geliri (gideri)
-57.751.029-21.007.689-5.647.899-6.022.213-4.658.583-1.988.659-1.988.659-1.426.354
ertelenmiş vergi geliri (gideri)
18.792.36112.632.1829.464.0629.378.6839.718.4296.659.3596.896.287-7.435.958-4.855.740-6.881.156-6.722.178-3.653.7927.723.567
sürdürülen faaliyetler dönem karı/zararı
201.329.43580.312.36420.127.58237.624.02935.543.96626.514.695-9.810.72129.620.5091.063.321-2.528.010-1.501.12212.783.714-34.558.363
dönem karı (zararı)
201.329.43580.312.36420.127.58237.624.02935.543.96626.514.695-9.810.72129.620.5091.063.321-2.528.010-1.501.12212.783.714-34.558.363
azınlık payları
0000
ana ortaklık payları
201.329.43580.312.36420.127.58237.624.02935.543.96626.514.695-9.810.72129.620.5091.063.321-2.528.010-1.501.12212.783.714-34.558.363
amortisman
129.140.70286.881.93339.085.85887.590.37866.675.58240.247.90721.289.79595.394.92749.550.89937.020.64624.700.81281.175.02959.314.038