Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BOBET) Şirket Bilgileri

BOBET Şirket Açıklaması
Şirket; inşaat ve yapı malzemeleri, hazır beton ve elemanları imalatı ile mermer, taş, kireç, kil çıkartılması, satın alınması, işletilmesi, satılması ve madenlerin kiraya verilmesi konularında faaliyet göstermektedir.
BOBET Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler 
Sermaye Payları

(30.74) DİĞER

Oy Hakkı Oranları

(30.74) DİĞER

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret UnvanıSermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%)Oy Hakkı Oranı (%)
ABDURRAHİM ZENGİN112.000.00029,4729,47
ERTAN ZENGİN112.000.00029,4729,47
AYŞE ZENGİN39.200.00010,3210,32
DİĞER116.800.00030,7430,74
TOPLAM380.000.000100100
BOBET Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları

(30) Halka Açık Kısım

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret UnvanıSermayedeki PayıPara BirimiSermayedeki Payı (%)
Abdurrahim Zengin 112.000.000TRY29.47
Ertan Zengin112.000.000TRY29.47
Ayşe Zengin39.200.000TRY10.32
Suat Zengin2.800.000TRY0.74
Halka Açık Kısım114.000.000TRY30

Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağlı Ortaklıklar ve İştirakleri

Ticaret UnvanıŞirketin Faaliyet KonusuÖdenmiş/Çıkarılmış SermayesiŞirketin Sermayedeki PayPara BirimiŞirketin Sermayedeki Payı (%)
0,000,00TRY