Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DNISI) Gelir Tablosu

Kalem2022/92022/62022/32021/122021/92021/62021/32020/12
satış gelirleri
146.475.43592.390.29942.579.706105.803.32572.577.11548.783.67222.853.36261.471.222
yurt içi satışlar
123.480.35080.377.48637.844.86297.971.08568.709.32146.543.54421.703.17358.778.393
yurt dışı satışlar
25.874.89813.925.6625.642.67010.299.4685.552.5363.553.7231.666.9274.175.883
satışların maliyeti (-)
-109.288.383-68.079.356-29.785.360-84.150.229-58.263.802-38.664.528-19.964.391-47.270.643
ticari faaliyetlerden brüt kar (zarar)
37.187.05224.310.94312.794.34621.653.09614.313.31310.119.1442.888.97114.200.579
brüt kar (zarar)
37.187.05224.310.94312.794.34621.653.09614.313.31310.119.1442.888.97114.200.579
genel yönetim giderleri (-)
-4.254.142-2.412.752-1.360.225-3.592.764-1.803.326-1.336.811-784.787-1.843.437
pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)
-5.973.674-3.566.746-1.803.752-5.609.714-4.107.986-2.431.685-1.146.545-3.405.414
araştırma ve geliştirme giderleri (-)
00-185.603-185.603
diğer faaliyet gelirleri
10.789.8586.400.5763.880.7726.886.8003.120.9382.455.1341.323.5362.297.457
diğer faaliyet giderleri (-)
-6.328.154-5.975.525-3.771.624-6.584.019-3.457.277-2.993.897-2.328.111-2.674.631
faaliyet karı (zararı)
31.420.94018.756.4969.739.51712.753.3997.880.0595.626.282-46.9368.574.554
yatırım faaliyetlerinden gelirler
911.408684.671334.72557.75327.8692.6472.095986.847
yatırım faaliyetlerinden giderler (-)
-818.2140-14.532-13.026-12.811
finansman geliri (gideri) öncesi faaliyet karı (zararı)
31.563.07319.225.59810.345.07812.513.6367.865.5435.558.653-64.7799.573.441
(esas faaliyet dışı) finansal gelirler
25.166.89619.030.4445.000.72727.950.45811.054.9469.783.0006.898.9634.636.363
(esas faaliyet dışı) finansal giderler (-)
-10.832.395-5.761.537-2.556.540-4.227.818-1.788.200-1.288.746-834.538-3.516.545
sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı (zararı)
45.897.57432.494.50512.789.26536.236.27617.132.28914.052.9075.999.64610.693.259
sürdürülen faaliyetler vergi geliri (gideri)
-7.356.947-6.397.209-2.812.822-3.535.436-1.539.081-3.499.211-1.160.794-2.080.124
dönem vergi geliri (gideri)
-6.350.624-3.328.237-2.709.976-5.904.233-3.992.732-3.612.597-1.262.121-2.066.892
ertelenmiş vergi geliri (gideri)
-1.006.323-3.068.972-102.8462.368.7972.453.651113.386101.327-13.232
sürdürülen faaliyetler dönem karı/zararı
38.540.62726.097.2969.976.44332.700.84015.593.20810.553.6964.838.8528.613.135
dönem karı (zararı)
38.540.62726.097.2969.976.44332.700.84015.593.20810.553.6964.838.8528.613.135
azınlık payları
00000000
ana ortaklık payları
38.540.62726.097.2969.976.44332.700.84015.593.20810.553.6964.838.8528.613.135
amortisman
5.267.3161.946.179628.1331.882.7791.511.5561.033.109497.6972.029.380