Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DNISI) Nakit Akım Tablosu

Kalem2022/92022/62022/32021/122021/92021/62021/32020/12
işletme faaliyetlerinden nakit akışları
-35.420.528-53.419.612-43.824.29225.275.964-1.412.925-471.2511.223.217-11.977.788
dönem karı (zararı)
38.540.62726.097.2969.976.44332.700.84015.593.20810.553.6964.838.8528.613.135
dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler
11.437.175-1.710.3693.321.840367.761-1.773.049788.731723.4731.852.955
amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler
5.267.3161.946.179628.1331.882.7791.511.5561.033.109497.6972.029.380
değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler
34.09540.86640.866-131.2791.2655.658309.48554.146
karşılıklar ile ilgili düzeltmeler
1.716.065591.760505.189563.334339.258374.351328.162340.190
faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler
3.413.375-15.704.7032.044.806414.745-1.171.478-511.001-310.54511.181
vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler
1.006.32411.415.529102.846-2.361.818-2.453.650-113.386-101.32619.782
duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler
00-601.724
işletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
-86.279.482-77.034.790-57.860.506-9.537.031-15.433.723-13.953.296-5.387.803-22.495.035
ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler
-16.746.394-9.543.821-9.274.916-14.264.518-9.709.206-8.325.200-6.906.912-3.294.628
faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler
-228.008-295.211-9.5841.5301.5301.53036.783
stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler
-15.456.325-15.242.146-11.282.445-944.447-1.893.547-2.017.494-1.398.804-4.762.335
peşin ödenmiş giderlerdeki azalış (artış)
4.295.425-13.881.648-4.938.676-8.320.351-16.987.877-9.936.013318.300486.915
ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
2.013.533-1.700.9064.154.5427.480.8533.805.141-1.491.1543.540.166-984.288
faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
-577.662-466.856-623.468561.13818.331313.567-7.256-1.655.118
ertelenmiş gelirlerdeki artış (azalış)
2.611.3345.198.510929.071894.3682.101.182-2.578973.394230.892
işletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
731.534267.956337.583-983.608253.382444.740134.190-295.038
faaliyetlerden elde edilen nakit akışları
-36.301.680-52.647.863-44.562.22323.531.569-1.613.564-2.610.869174.522-12.028.945
vergi iadeleri (ödemeleri)
1.069.461-736.050773.6001.837.322293.5662.232.5451.141.62251.157
yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
-43.210.113-29.404.417-14.880.882-31.270.348-3.071.347-714.239-358.716-5.072.771
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri
00748.002
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları
-43.210.113-29.404.417-14.880.882-31.270.348-3.071.347-714.239-358.716-5.820.773
finansman faaliyetlerinden nakit akışları
88.753.32488.626.25864.611.64318.271.89917.822.65919.175.02622.221.84833.984.711
işletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını almasıyla ilgili nakit çıkışları
0-109
işletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını satmasından kaynaklanan nakit girişleri
109
borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri
97.111.93386.983.21371.983.2132.035.07909.445.403
borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları
-4.772.065-3.788.486-6.011.700-4.069.766-4.051.628-2.155.021-1.346.508-6.775.981
ödenen temettüler
00-2.469.341-2.469.341-2.469.341
diğer nakit girişleri (çıkışları)
0-3.855.013
yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)
10.122.6835.802.2295.906.46912.277.51513.338.38717.989.53623.086.34916.934.152
nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)
10.122.6835.802.2295.906.46912.277.51513.338.38717.989.53623.086.34916.934.152
dönem başı nakit ve nakit benzerleri
44.494.43944.494.43944.343.36832.065.85331.950.85331.950.85331.950.85315.016.702
dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
54.617.12250.296.66850.249.83744.343.36845.289.24049.940.38955.037.20231.950.854