ESCOM Özet Rapor

Özet Gelir Tablosu
Satışlar
2022/3
48.825
2021/3
46.500
Brüt Kar
2022/3
48.825
2021/3
46.500
Esas Faaliyet Karı
2022/3
-400.423
2021/3
-488.090
FAVÖK
2022/3
-1.174.122
2021/3
-525.564
Net Dönem Karı
2022/3
-402.060
2021/3
149.852
Özet Bilanço
Dönen Varlıklar
2022/3
9.032.187
2021/12
7.976.915
Duran Varlıklar
2022/3
191.579.583
2021/12
189.124.421
Finansal Borçlar
2022/3
0
2021/12
0
Net Borç
2022/3
-1.398.889
2021/12
-1.360.684
Özkaynaklar
2022/3
193.764.601
2021/12
194.166.661
Fintables PRO

Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. (ESCOM) özet raporunun devamına ve daha birçok özelliğe sadece PRO üyelerimiz erişebiliyor. PRO üyelerimiz bir şirketle ilgili neleri görebiliyor denemek isterseniz diye SASA 'yı herkese açtık.

PRO'da neler var?
  • Çevrimiçi seminerler

  • Oran analizleri

  • Radar

  • Excel'e aktarım

  • Şirket kıyaslama

  • Sektör ortalamaları

  • Temettüler ve sermaye artırımları

  • Dolar ve Euro bazlı finansal tablolar

  • Karne

  • Tarihsel Piyasa Çarpanları