MIPAZ Özet Rapor

Özet Gelir Tablosu
Satışlar
2022/6
1.609.681
2021/6
611.551
Brüt Kar
2022/6
317.464
2021/6
39.809
Esas Faaliyet Karı
2022/6
-1.536.281
2021/6
-1.675.377
FAVÖK
2022/6
-1.074.624
2021/6
-1.385.054
Net Dönem Karı
2022/6
-1.928.489
2021/6
-1.545.726
Özet Bilanço
Dönen Varlıklar
2022/6
3.879.442
2022/3
3.595.849
Duran Varlıklar
2022/6
433.790.468
2022/3
433.981.077
Finansal Borçlar
2022/6
207.645
2022/3
150.047
Net Borç
2022/6
70.176
2022/3
-339.871
Özkaynaklar
2022/6
364.959.627
2022/3
365.861.196
Fintables PRO

Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MIPAZ) özet raporunun devamına ve daha birçok özelliğe sadece PRO üyelerimiz erişebiliyor. PRO üyelerimiz bir şirketle ilgili neleri görebiliyor denemek isterseniz diye SASA 'yı herkese açtık.

PRO'da neler var?
  • Çevrimiçi seminerler

  • Oran analizleri

  • Radar

  • Excel'e aktarım

  • Şirket kıyaslama

  • Sektör ortalamaları

  • Temettüler ve sermaye artırımları

  • Dolar ve Euro bazlı finansal tablolar

  • Karne

  • Tarihsel Piyasa Çarpanları