Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. (FADE) Gelir Tablosu

Kalem2022/92022/62022/32021/122021/92021/62021/32020/122020/92020/6
satış gelirleri
102.123.58167.504.25828.020.85968.820.57251.169.82838.400.89117.220.74162.649.53445.012.77331.823.351
yurt içi satışlar
61.587.95239.326.58515.109.60028.951.52631.560.47625.012.2049.728.72535.243.43826.818.95019.786.254
yurt dışı satışlar
42.510.19830.152.24214.590.48826.313.68420.137.04413.848.2917.562.73428.408.00018.944.48212.364.952
satışların maliyeti (-)
-71.517.013-52.658.633-21.964.465-47.646.486-35.371.297-27.444.945-14.008.753-37.383.503-24.954.893-19.626.857
ticari faaliyetlerden brüt kar (zarar)
30.606.56814.845.6256.056.39421.174.08615.798.53110.955.9463.211.98825.266.03120.057.88012.196.494
brüt kar (zarar)
34.294.83116.871.7677.819.38421.760.77216.347.51011.664.6303.905.47225.486.30420.057.88012.196.494
genel yönetim giderleri (-)
-6.722.626-4.391.921-1.682.982-5.311.457-3.991.935-2.670.101-1.001.156-4.300.141-3.453.411-2.348.681
pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)
-5.014.700-3.173.488-1.251.643-3.131.805-2.212.450-1.440.421-491.565-2.100.163-1.666.146-680.715
diğer faaliyet gelirleri
5.213.5673.701.3262.753.9565.468.3663.364.1502.653.4522.068.6803.317.7723.007.1532.041.700
diğer faaliyet giderleri (-)
-3.805.504-2.488.143-779.729-2.419.360-2.165.489-1.650.703-1.090.996-2.005.688-1.127.048-1.320.459
faaliyet karı (zararı)
23.965.56810.519.5416.858.98616.366.51611.341.7868.556.8573.390.43520.398.08416.818.4289.888.339
yatırım faaliyetlerinden gelirler
164.733.649144.139.1103.260.59727.572.90333.981.35713.601.46111.193.8774.800.426395.230339.972
yatırım faaliyetlerinden giderler (-)
0-1.459.3270000-233.547-8.855.800-8.855.800
finansman geliri (gideri) öncesi faaliyet karı (zararı)
188.590.299153.122.57310.151.60343.956.61145.338.00722.141.18614.587.07324.897.2048.293.1191.399.979
(esas faaliyet dışı) finansal gelirler
1.127.716722.3103.661479.62641.07841.07830.273526.910500.195121.459
(esas faaliyet dışı) finansal giderler (-)
-3.335.437-2.494.565-1.508.310-2.884.672-1.704.203-1.053.969-541.243-6.677.747-6.113.646-3.836.762
sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı (zararı)
186.382.578151.350.3188.646.95441.551.56543.674.88221.128.29514.076.10318.746.3672.679.668-2.315.324
sürdürülen faaliyetler vergi geliri (gideri)
-36.608.781-30.299.244-1.828.312-9.087.385-8.817.756-3.270.720-2.900.501-4.013.247-1.768.735340.866
dönem vergi geliri (gideri)
-3.197.300-1.438.327-713.843-3.512.679-1.892.287-446.331-463.698-3.173.696-2.984.324-1.360.271
ertelenmiş vergi geliri (gideri)
-33.411.481-28.860.917-1.114.469-5.574.706-6.925.469-2.824.389-2.436.803-839.5511.215.5891.701.137
sürdürülen faaliyetler dönem karı/zararı
149.773.797121.051.0746.818.64232.464.18034.857.12617.857.57511.175.60214.733.120910.933-1.974.458
dönem karı (zararı)
149.773.797121.051.0746.818.64232.464.18034.857.12617.857.57511.175.60214.733.120910.933-1.974.458
azınlık payları
0000000000
ana ortaklık payları
149.773.797121.051.0746.818.64232.464.18034.857.12617.857.57511.175.60214.733.120910.933-1.974.458
amortisman
1.151.354734.962365.3231.337.182979.470631.545300.995981.552706.704445.533