Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. (FADE) Nakit Akım Tablosu

Kalem2022/92022/62022/32021/122021/92021/62021/32020/122020/92020/6
işletme faaliyetlerinden nakit akışları
146.149.694152.322.9973.701.456134.4581.848.5387.700.4713.138.146-14.466.292-1.142.9405.416.634
dönem karı (zararı)
149.773.797121.051.0746.818.64232.464.18034.857.12517.857.57511.175.60214.733.120910.933-1.974.458
dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler
14.157.54629.558.562-10.278.065-16.874.899-16.951.0573.723.673-8.280.2281.468.57711.618.8979.543.563
amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler
1.151.354734.962365.3231.337.182979.470631.545300.995981.552706.704445.533
değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler
-217.379-150.770-409.714195.650-26.749-50.987-40.136201.200-223.437239.234
karşılıklar ile ilgili düzeltmeler
792.365428.387177.170181.512116.869148.44225.165293.303265.50465.567
faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler
3.302.5291.711.2081.193.2522.699.9801.562.9811.160.311190.8223.684.5593.372.3991.934.184
gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler
0
gerçeğe uygun değer kayıpları (kazançları) ile ilgili düzeltmeler
-24.282.802-2.026.142-12.718.564-25.947.459-25.909.752-708.684-10.912.535-4.391.9228.855.8008.401.876
vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler
33.411.47928.860.9171.114.4685.578.1656.925.4692.824.3882.436.803903.509-1.154.449-1.542.831
duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler
000-919.929-599.345-281.342-281.342-203.624-203.624
işletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
-19.287.0271.030.5756.469.876-14.706.894-15.788.994-13.473.942185.909-30.818.945-14.963.805-2.815.948
ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler
-15.031.439-9.585.122-2.611.7371.264.408-989.954-1.119.4781.547.575-10.841.670-7.437.891-4.421.760
faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler
-432.753-330.688289.736177.818-11.933-48.07840.319-802.771-669.012-602.634
stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler
367.03920.086.1523.937.794-15.232.764-7.836.6602.070.499-4.010.072-3.573.599-1.626.47714.440.078
peşin ödenmiş giderlerdeki azalış (artış)
-11.069.703-7.814.767-2.514.876-2.824.970-3.004.117-1.298.453-727.663162.896-194.379-3.804.864
ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
7.083.617-3.274.260-1.833.5045.950.6187.855.6643.238.6986.011.300-2.992.786973.907-2.205.784
faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
-359.361-675.457-1.312.5991.151.387-14.940-70.39041.118-2.861.229-2.953.400-3.019.231
ertelenmiş gelirlerdeki artış (azalış)
1.152.2891.241.1052.824.436331.862107.245274.8011.282.067-4.316.469-4.114.203-4.625.394
işletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
-1.375.245-687.719-425.788-1.380.355-1.055.210-618.019-880.899445.3111.060.3221.476.408
faaliyetlerden elde edilen nakit akışları
144.644.316151.640.2113.010.453882.3872.117.0748.107.3063.081.283-14.617.248-2.433.9754.753.157
vergi iadeleri (ödemeleri)
1.560.790724.537713.843-647.661-176.129-398.60265.096188.8871.328.966700.086
yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
-151.000.139-148.579.280-1.131.755-6.901.444-3.368.031-3.246.492-2.544.522-6.787.090-3.537.833-1.927.182
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri
0001.805.9411.405.941539.604539.604579.741579.742
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları
-6.326.037-3.525.693-624.811-8.334.119-5.314.490-4.123.609-3.051.410-4.436.770-3.190.041-1.567.114
finansman faaliyetlerinden nakit akışları
9.484.87514.371.029-1.824.8956.642.5202.636.492-4.354.422-463.38421.540.16619.591.1421.843.428
borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri
27.340.00023.002.7768.000.00026.850.0008.965.0003.000.0003.000.00028.774.73823.085.4710
borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları
-15.201.150-6.604.078-8.477.181-17.455.187-4.521.703-6.369.788-2.941.588-45.043.715-41.914.6133.413.215
diğer nakit girişleri (çıkışları)
00-141.247-2.694.414-2.186.250
yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)
4.634.43018.114.746744.806-124.4661.116.99999.557130.240286.78414.910.3695.332.880
nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)
4.634.43018.114.746744.806-124.4661.116.99999.557130.240286.78414.910.3695.332.880
dönem başı nakit ve nakit benzerleri
550.497550.497550.497674.962674.962674.962674.962388.178388.178388.178
dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
5.184.92718.665.2431.295.303550.4961.791.961774.519805.202674.96215.298.5475.721.058