Hektaş Ticaret T.A.Ş. Şirket Logosu
HEKTS
--
0,00
-
Hektaş Ticaret T.A.Ş. (HEKTS)

Hektaş Ticaret T.A.Ş. (HEKTS) Oran Analizi

HEKTS Rasyo Analiz Tablosu

Bu tablo ile şirketin güncel finansal oranlarını ve geçmiş dönem rasyolarını bir tablo halinde görebilirsiniz. Tek bir tablo ile HEKTS rasyo analizi yapabilirsiniz.

HEKTS Piyasa Çarpanları

Piyasa çarpanları şirketlerin değerlerinin bulunmasında kullanılır. HEKTS piyasa çarpanları grafiğinde F/K, PD/DD ve FD/FAVÖK rakamlarını bulabilir Excel’e indirebilirsiniz.

HEKTS Likidite Oranları

Likidite oranları şirketlerin kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü gösterir. HEKTS cari oran, likidite oranı ve nakit oran verilerini hem grafik hem tablo olarak görüntüleyebilirsiniz.

HEKTS Kaldıraç Oranları

Kaldıraç oranları şirketlerin toplam veya finansal borçlarının varlıklara oranını gösterir. HEKTS finansal borç oranı ve kaldıraç oranı verilerini hem grafik hem tablo olarak görüntüleyebilirsiniz.

HEKTS Faaliyet Etkinlik Oranları

Faaliyet etkinlik oranları şirketlerin varlıklarını ne kadar verimli kullandıklarını ölçmek için kullanılır. HEKTS aktif devir hızı ve stok devir hızı verilerini hem grafik hem tablo olarak görüntüleyebilirsiniz.

HEKTS Karlılık Oranları

Karlılık oranları şirketlerin satışlarına, varlıklarına ya da özsermayelerine karşılık elde ettikleri karları gösterir. HEKTS brüt kar marjı, FAVÖK marjı, net kar marjı, aktif karlılık ve özsermaye karlılığı verilerini hem grafik hem tablo olarak görüntüleyebilirsiniz.

HEKTS Diğer Kalemler

Şirketlerin finansal tablolarında bulunan ya da bu tablolardan türetilen kalemlerin yıllıklandırılmış verilerini görüntüleyebilirsiniz. HEKTS yıllıklandırılmış net kar, favök, satışlar ve net borç verilerini grafikler ve tablolar halinde bulabilirsiniz.