İmaş Makina Sanayi A.Ş. (IMASM) Bilanço Tablosu

Kalem2022/92022/62022/32021/122021/92021/62021/32020/122019/12
dönen varlıklar
483.345.809486.738.750307.677.373218.612.330374.813.530306.724.008
nakit ve nakit benzerleri
102.907.051134.814.74636.796.89416.829.12817.866.1675.171.513
finansal yatırımlar
0
ticari alacaklar
111.254.182119.934.39698.797.26976.624.61497.595.36778.836.069
finans sektörü faaliyetlerinden alacaklar
0
diğer alacaklar
8.551.47212.893.5118.568.5417.614.819177.738.106165.267.815
stoklar
179.833.784157.970.000111.063.06596.243.50062.761.50347.995.474
peşin ödenmiş giderler
42.715.96834.038.61729.567.27111.047.44213.246.4055.298.478
diğer dönen varlıklar
38.083.35227.087.48022.884.33310.252.8275.605.9824.154.659
(ara toplam) 1
483.345.809486.738.750307.677.373218.612.330374.813.530306.724.008
satış amacıyla elde tutulan duran varlıklar
0
duran varlıklar
363.878.757330.451.222502.764.387442.964.884103.871.77192.753.132
ticari alacaklar
334.500334.500641.644
finans sektörü faaliyetlerinden alacaklar
0
finansal yatırımlar
0241.797.5132.619.5508.025.339
diğer alacaklar
0334.500334.500792.332290.109
yatırım amaçlı gayrimenkuller
27.786.00027.786.00027.786.00027.786.00014.670.000
özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar
0
maddi duran varlıklar
180.370.413171.817.027172.289.081172.738.92085.092.25184.325.506
maddi olmayan duran varlıklar
151.677155.406163.658175.73555.994112.178
peşin ödenmiş giderler
90.654112.776135.635132.216
ertelenmiş vergi varlığı
0
kullanım hakkı varlıkları
0
diğer duran varlıklar
0
toplam varlıklar
847.224.566817.189.972810.441.760661.577.214478.685.301399.477.140
kısa vadeli yükümlülükler
283.228.505325.362.247244.695.869185.523.656213.275.023182.175.702
finansal borçlar
45.931.70447.207.55346.888.27145.981.24546.489.86542.478.596
diğer finansal yükümlülükler
0
ticari borçlar
134.294.614150.630.929132.013.99968.179.216109.644.28178.006.247
finans sektörü faaliyetlerinden borçlar
0
çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
3.783.8592.657.8812.765.4372.100.7291.425.8971.043.840
diğer borçlar
7.969.0991.183.677328.475543.4052.564.24536.671.842
devlet teşvik ve yardımları
0
ertelenmiş gelirler
81.566.901113.802.01955.088.65361.648.47648.655.53421.159.260
dönem karı vergi yükümlülüğü
01.107.335
borç karşılıkları
9.682.3289.880.1886.503.6997.070.5854.495.2012.815.917
türev araçlar
0
müşteri sözleşmelerinden doğan yükümlülükler
0
diğer kısa vadeli yükümlülükler
0
(ara toplam) 2
283.228.505325.362.247244.695.869185.523.656213.275.023182.175.702
satış amaçlı sınıflandırılan varlık gruplarına ilişkin yükümlülükler
0
uzun vadeli yükümlülükler
71.386.88280.390.41191.688.17195.205.476100.971.450101.761.896
finansal borçlar
30.047.28437.796.03947.718.15955.559.92787.914.33096.828.230
ticari borçlar
0
finans sektörü faaliyetlerinden borçlar
0
diğer borçlar
0
devlet teşvik ve yardımları
0
ertelenmiş gelirler
0
uzun vadeli karşılıklar
9.556.9777.572.2057.314.8945.307.4654.439.6052.292.084
ertelenmiş vergi yükümlülüğü
31.782.62135.022.16736.655.11834.338.0848.617.5152.641.582
diğer uzun vadeli yükümlülükler
0
özkaynaklar
492.609.179411.437.314474.057.720380.848.082164.438.828115.539.542
ana ortaklığa ait özkaynaklar
492.609.179411.437.314474.057.720380.848.082164.438.828115.539.542
ödenmiş sermaye
37.000.00037.000.00030.000.00030.000.00030.000.0007.500.000
yabancı para çevrim farkları
0
kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
8.160.6482.783.9422.783.9427.367.0677.274.2556.600.569
geçmiş yıllar kar/zararları
132.014.800136.618.140136.618.14085.842.46644.669.17830.253.951
dönem net kar/zararı
96.137.29638.409.40533.537.19250.775.67440.383.84238.207.596
diğer özkaynak kalemleri
215.486.676
azınlık payları
0
toplam kaynaklar
847.224.566817.189.972810.441.760661.577.214478.685.301399.477.140
hedge dahil net yabancı para pozisyonu
-27.004.599-89.583.256-23.196.799-7.385.7459.288.3872.237.063