İmaş Makina Sanayi A.Ş. (IMASM) Gelir Tablosu

Kalem2022/122022/92022/62022/32021/122021/92021/62021/32020/122019/12
satış gelirleri
617.166.592439.169.903267.260.950159.379.801272.797.110190.561.667141.370.19482.694.332202.300.667161.409.790
satışların maliyeti (-)
-376.521.788-274.563.934-175.054.225-88.744.000-170.273.937-125.641.973-100.990.130-60.135.106-129.467.433-103.388.764
ticari faaliyetlerden brüt kar (zarar)
240.644.804164.605.96992.206.72570.635.801102.523.17364.919.69440.380.06422.559.22672.833.23458.021.026
faiz, ücret, prim, komisyon ve diğer gelirler
00
faiz, ücret, prim, komisyon ve diğer giderler (-)
00
finans sektörü faaliyetlerinden brüt kar (zarar)
00
brüt kar (zarar)
240.644.804164.605.96992.206.72570.635.801102.523.17364.919.69440.380.06422.559.22672.833.23458.021.026
genel yönetim giderleri (-)
-29.731.623-27.143.334-20.116.936-5.383.650-16.203.295-9.008.603-7.224.580-4.291.418-12.625.630-7.693.620
pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)
-72.333.870-46.446.724-25.912.033-13.248.593-46.700.482-28.911.299-19.954.812-11.386.591-35.949.876-26.765.403
araştırma ve geliştirme giderleri (-)
-24.090.862-21.746.122-20.871.619-19.391.730-18.013.924-10.832.625-1.020.592-143.587-8.375.054-5.114.609
diğer faaliyet gelirleri
72.763.98259.824.52143.003.18513.920.31469.633.32035.755.96225.604.62720.416.93735.732.60717.598.120
diğer faaliyet giderleri (-)
-39.051.692-36.507.336-25.681.024-7.213.436-48.608.805-30.880.698-21.318.614-22.731.204-22.387.741-10.747.631
faaliyet karı (zararı)
148.200.73992.586.97442.628.29839.318.70642.629.98721.042.43116.466.0934.423.36329.227.54025.297.883
yatırım faaliyetlerinden gelirler
84.118.81640.3903.4943.49413.401.339220.339220.33911.988.58634.429
yatırım faaliyetlerinden giderler (-)
001-91.711
özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karlarından (zararlarından) paylar
00
finansman geliri (gideri) öncesi faaliyet karı (zararı)
232.319.55592.627.36442.631.79239.322.20056.031.32621.262.77016.686.4334.423.36341.124.41525.332.312
(esas faaliyet dışı) finansal gelirler
34.516.81429.773.24213.967.8485.340.15935.248.85530.177.65920.660.9579.817.00930.225.35323.178.545
(esas faaliyet dışı) finansal giderler (-)
-31.946.122-25.799.412-15.886.718-7.535.642-30.518.567-16.360.663-11.347.049-4.860.833-23.050.601-10.020.994
sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı (zararı)
234.890.24796.601.19440.712.92237.126.71760.761.61435.079.76626.000.3419.379.53948.299.16738.489.863
sürdürülen faaliyetler vergi geliri (gideri)
-22.138.468-463.898-2.303.517-3.589.525-9.985.940-8.317.857-7.558.052-2.766.643-7.915.325-282.267
dönem vergi geliri (gideri)
-6.324.733-2.250.997-1.261.744-1.107.335-407.610-6.139.962-6.385.238-3.519.223-4.270.122
ertelenmiş vergi geliri (gideri)
-15.813.7351.787.099-1.041.773-2.482.190-9.578.330-2.177.895-1.172.814752.580-3.645.203-282.267
sürdürülen faaliyetler dönem karı/zararı
212.751.77996.137.29638.409.40533.537.19250.775.67426.761.90918.442.2896.612.89640.383.84238.207.596
durdurulan faaliyetler dönem karı/zararı
00
dönem karı (zararı)
212.751.77996.137.29638.409.40533.537.19250.775.67426.761.90918.442.2896.612.89640.383.84238.207.596
azınlık payları
00
ana ortaklık payları
212.751.77996.137.29638.409.40533.537.19250.775.67426.761.90918.442.2896.612.89640.383.84238.207.596
amortisman
6.450.8044.832.3052.949.3051.465.9364.424.3143.003.6772.534.6121.056.4242.789.7163.059.045