İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (ISMEN) Şirket Bilgileri

ISMEN Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler 
Sermaye Payları

(65.74) TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

Oy Hakkı Oranları

(65.74) TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret UnvanıSermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%)Oy Hakkı Oranı (%)
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.233.393.400,1265,7465,74
DİĞER121.606.599,8834,2634,26
TOPLAM355.000.000100100
ISMEN Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret UnvanıSermayedeki PayıPara BirimiSermayedeki Payı (%)
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. şirket sermayesine dolaylı yoldan sahip kişi bulunmamaktadır.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bağlı Ortaklıklar ve İştirakleri

Ticaret UnvanıŞirketin Faaliyet KonusuÖdenmiş/Çıkarılmış SermayesiŞirketin Sermayedeki PayPara BirimiŞirketin Sermayedeki Payı (%)
Maxis Investments Ltd.Sermaye piyasalarında aracılık6.500.0006.500.000GBP100,00
Efes Varlık Yönetim A.ŞMevduat bankaları. katılım bankaları ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarını satın almak, satmak ve ilgili mevzuat ile ana sözleşmesinde belirtilen diğer varlık yönetim işlemlerini yerine getirmek70.000.00059.600.000TRY85,14
İş Portföy Yönetimi A.Ş.Sermaye piyasası faaliyetlerinden oluşan portföyleri müşterilerle portföy yönetimi sözleşmesi yapmak suretiyle ve vekil sıfatı ile yönetmek ve sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır.65.000.00045.500.000TRY70,00
İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.Esas olarak Türkiye'de kurulmuş ya da kurulacak olan, gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan girişim şirketlerine yapılan uzun vadeli yatırımlar yapmaktır74.652.48021.654.296TRY29,01
İş Yatırım Ortaklığı A.Ş.Sermaye piyasası araçları ile ulusal veya uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenlerden oluşan karma bir portföyü işletmektir.160.599.28446.454.101TRY28,93
Ege Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.Tarım ürünleri lisanslı depoculuk faaliyeti yapmaktır15.476.2261.555.361TRY10,05
Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.Girişim sermayesi portföy yönetimi faaliyetinde bulunmak5.000.0005.000.000TRY100,00