İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. (IZMDC) Oran Analizi

IZMDC Rasyo Analiz Tablosu

Bu tablo ile şirketin güncel finansal oranlarını ve geçmiş dönem rasyolarını bir tablo halinde görebilirsiniz. Tek bir tablo ile IZMDC rasyo analizi yapabilirsiniz.

IZMDC Piyasa Çarpanları

Piyasa çarpanları şirketlerin değerlerinin bulunmasında kullanılır. IZMDC piyasa çarpanları grafiğinde F/K, PD/DD ve FD/FAVÖK rakamlarını bulabilir Excel’e indirebilirsiniz.

IZMDC Likidite Oranları

Likidite oranları şirketlerin kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü gösterir. IZMDC cari oran, likidite oranı ve nakit oran verilerini hem grafik hem tablo olarak görüntüleyebilirsiniz.

IZMDC Kaldıraç Oranları

Kaldıraç oranları şirketlerin toplam veya finansal borçlarının varlıklara oranını gösterir. IZMDC finansal borç oranı ve kaldıraç oranı verilerini hem grafik hem tablo olarak görüntüleyebilirsiniz.

IZMDC Faaliyet Etkinlik Oranları

Faaliyet etkinlik oranları şirketlerin varlıklarını ne kadar verimli kullandıklarını ölçmek için kullanılır. IZMDC aktif devir hızı ve stok devir hızı verilerini hem grafik hem tablo olarak görüntüleyebilirsiniz.

IZMDC Karlılık Oranları

Karlılık oranları şirketlerin satışlarına, varlıklarına ya da özsermayelerine karşılık elde ettikleri karları gösterir. IZMDC brüt kar marjı, FAVÖK marjı, net kar marjı, aktif karlılık ve özsermaye karlılığı verilerini hem grafik hem tablo olarak görüntüleyebilirsiniz.

IZMDC Diğer Kalemler

Şirketlerin finansal tablolarında bulunan ya da bu tablolardan türetilen kalemlerin yıllıklandırılmış verilerini görüntüleyebilirsiniz. IZMDC yıllıklandırılmış net kar, favök, satışlar ve net borç verilerini grafikler ve tablolar halinde bulabilirsiniz.