Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PSGYO) Gelir Tablosu

Kalem2022/122022/92022/62022/32021/122021/92021/62021/32020/12
satış gelirleri
1.660.142.016821.569.739821.569.7390811.406.920799.078.27500
satışların maliyeti (-)
-1.244.617.900-523.267.215-524.026.6320-752.701.768-738.067.373
ticari faaliyetlerden brüt kar (zarar)
415.524.116298.302.524297.543.107058.705.15261.010.90200
brüt kar (zarar)
415.524.116298.302.524297.543.107058.705.15261.010.90200
genel yönetim giderleri (-)
-35.859.962-22.553.476-13.137.685-4.397.156-5.305.508-2.128.451-477.471-89.861
pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)
-20.802.356-7.176.690-2.715.286-1.113.673-23.373.527-9.166.466-6.574.899-1.079.541
diğer faaliyet gelirleri
6.400.7394.822.4431.743.586207.1364.480.589137.68040.8923.088
diğer faaliyet giderleri (-)
-2.646.488-2.147.619-1.561.752-1.551.696-3.118.732-595.843-348.863-250.216
faaliyet karı (zararı)
362.616.049271.247.182281.871.970-6.855.38931.387.97449.257.822-7.360.341-1.416.530
yatırım faaliyetlerinden gelirler
3.067.960.1071.828.837.34718.939.66016.454.7144.804.928
özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karlarından (zararlarından) paylar
153.997158.55777.333
finansman geliri (gideri) öncesi faaliyet karı (zararı)
3.429.849.8012.100.803.436301.580.90210.388.97235.580.51449.411.819-7.201.784-1.339.197
(esas faaliyet dışı) finansal gelirler
6.732.4414.632.5783.176.8323.126.6416.286.3665.308.9544.695.5532.160.635
(esas faaliyet dışı) finansal giderler (-)
-24.942.117-35.560.444-1.590.722-595.140-265.838-169.627-113.087-28.605
sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı (zararı)
3.411.640.1252.069.875.570303.167.01212.920.47341.601.04254.551.146-2.619.318792.833
sürdürülen faaliyetler vergi geliri (gideri)
000-12.509.835-12.200.7172.091.325764.465
dönem vergi geliri (gideri)
000-951.837-642.719-646.749-304.050
ertelenmiş vergi geliri (gideri)
000-11.557.998-11.557.9982.738.0741.068.515
sürdürülen faaliyetler dönem karı/zararı
3.411.640.1252.069.875.570303.167.01212.920.47329.091.20742.350.429-527.9931.557.298
dönem karı (zararı)
3.411.640.1252.069.875.570303.167.01212.920.47329.091.20742.350.429-527.9931.557.298
azınlık payları
00000
ana ortaklık payları
3.411.640.1252.069.875.570303.167.01212.920.47329.091.20742.350.429-527.9931.557.298
amortisman
6.959.6834.997.9832.592.185264.0482.121.272858.1172.240.312275.877