Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PSGYO) Nakit Akım Tablosu

Kalem2022/122022/92022/62022/32021/122021/92021/62021/32020/12
işletme faaliyetlerinden nakit akışları
1.227.080.1541.314.751.786-731.278.855-307.897.716-1.086.500.357-201.735.310-404.134.69810.253.775
dönem karı (zararı)
3.411.640.1252.069.875.570303.167.01212.920.47329.091.20742.350.429-527.9931.557.298
dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler
-3.033.273.219-1.786.276.008-12.489.465-13.797.0868.744.3769.543.12117.754.037-2.586.049
amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler
6.959.6834.997.9832.592.185264.0482.121.272858.1172.240.312275.877
karşılıklar ile ilgili düzeltmeler
9.787.1936.856.5315.586.711812.4492.587.8311.705.2641.806.81439.087
faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler
17.940.01230.706.825-1.728.701-1.342.609-6.038.716-5.220.97715.798.236-2.136.548
gerçeğe uygun değer kayıpları (kazançları) ile ilgili düzeltmeler
-3.067.960.107-1.828.837.347-18.939.660-13.530.974-2.435.846
vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler
00012.509.83512.200.717-2.091.325-764.465
işletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
849.556.847579.553.769-1.021.807.611-306.895.039-1.123.383.24651.893.550-420.947.84711.499.782
ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler
-668.126.839-122.369.653-163.424.937-8.970.59941.522.173-56.301.82340.277.53254.191.542
faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler
-1.949.661-1.357.299-1.484.6308.990-1.213.888879.194-719.454
stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler
-324.965.726-356.708.937-1.914.176.823-249.730.027-1.157.869.542671.436.808-921.811.867-30.954.069
peşin ödenmiş giderlerdeki azalış (artış)
-156.020.802-147.453.833-58.492.710-145.414.510-452.151.867455.027.767-695.406.160-28.863.291
ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
1.356.630.6371.285.346.0231.456.138.616-8.478.27582.296.247-49.898.02823.472.417-8.057.534
faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
528.249.366-20.812.170-24.061.299-25.917.51637.491.335-801.349.7167.595.293-2.208.167
ertelenmiş gelirlerdeki artış (azalış)
149.632.1806.368.475-279.563.532150.793.863515.594.589-372.093.0581.164.004.44233.170.384
işletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
-35.422.323-67.591.912-38.984.687-20.493.298-189.035.257-99.785.144-38.974.287-5.910.885
faaliyetlerden elde edilen nakit akışları
1.227.923.753863.153.331-731.130.064-307.771.652-1.085.547.663-201.109.796-403.721.80310.471.031
vergi iadeleri (ödemeleri)
000-952.694-625.514-412.895-217.256
yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
-1.777.337.516-1.867.086.282423.022.133156.644.220-459.344.5374.657.987-5.088.0172.008.010
iştiraklar ve/veya iş ortaklıkları pay alımı veya sermaye artırımı sebebiyle oluşan nakit çıkışları
0-9.900-9.900
iştirakler ve/veya iş ortaklıkları sermaye avansı ödemelerinden nakit çıkışları
428.574.889211.260.545
başka işletmelerin veya fonların paylarının veya borçlanma araçlarının satılması sonucu elde edilen nakit girişleri
100.539.043428.574.889285.057
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri
0-8.613.775-355.814-828.004-638.233-9.771.067-151.741
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları
-25.930.067-13.052.128-8.613.775
verilen nakit avans ve borçlar
5.306.1204.692.9502.159.751
diğer nakit girişleri (çıkışları)
65.251.856-76.697.5171.788.813.386199.902.357408.423.615-10.784.163
finansman faaliyetlerinden nakit akışları
482.952.687342.450.97965.251.856
işletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını satmasından kaynaklanan nakit girişleri
107.499.32657.001.168441.554.641428.914.801-60.210.068
borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri
408.510.827337.065.548107.499.326
borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları
-85.143-20.491.186-11.595
ödenen temettüler
199.987.50049.437.500
diğer nakit girişleri (çıkışları)
-243.004.866-227.951.013242.968.4922.825.033-799.1001.477.622
yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)
-67.304.675-209.883.517-243.004.866
yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi
-243.004.866-227.951.013242.968.4922.825.033-799.1001.477.622
nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)
-67.304.675-209.883.517-243.004.866243.856.179887.687887.687887.687887.687
dönem başı nakit ve nakit benzerleri
243.856.179243.856.179243.856.179
dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
176.551.50433.972.662851.313