Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayi A.Ş. (SUMAS) Nakit Akım Tablosu

Kalem2022/62021/122021/62020/122020/62019/122019/62018/122018/62017/12
işletme faaliyetlerinden nakit akışları
44.318.70347.038.66636.566.60610.544.2895.808.60911.793.3119.119.1352.269.5378.145.29311.625.820
dönem karı (zararı)
33.628.13544.563.84215.947.98510.861.2292.383.58411.297.2335.668.31014.760.9057.287.1277.114.591
dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler
1.570.2632.973.8452.729.0132.050.568946.1571.845.2706.931.7614.641.5092.064.8082.454.744
amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler
963.1671.416.8311.498.3971.127.519568.299955.379376.94458.810275.223434.245
değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler
0
karşılıklar ile ilgili düzeltmeler
-191.012287.206638.5591.382.57767.792889.891239.832575.42385.822149.637
faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler
00-300.010
gerçeğe uygun değer kayıpları (kazançları) ile ilgili düzeltmeler
0
özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların dağıtılmamış karları ile ilgili düzeltmeler
0
vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler
1.554.24300-1.922.0944.147.9141.984.5031.786.795
duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler
00030.15019.27036.841
işletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
9.590.515-499.02119.394.414-2.367.5082.490.795-1.105.641-814.034-15.439.409-1.244.7233.389.434
ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler
-4.921.3272.071.517-1.256.344273.066-1.096.149-1.948.641-2.411.67886.79266.1152.963.772
faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler
3.188.255-3.764.480803.415-3.144.391242.743910.564176.065-1.489.613-1.778.132-477.113
stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler
-5.359.748-4.694.214-3.246.510-2.911.836443.279324.5041.061.520-6.261.231-186.196916.916
ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
11.630.0671.190.6721.301.1792.240.805934.974420.113379.009-163.090-49.064-34.703
faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
-2.806.8384.697.48421.792.6741.174.8481.965.948-812.1811.582.147-7.612.267702.55420.562
ertelenmiş gelirlerdeki artış (azalış)
7.735.541
işletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
0-1.601.097
faaliyetlerden elde edilen nakit akışları
44.788.91347.038.66638.071.41210.544.2895.820.53612.036.86211.786.0373.963.0058.107.21212.958.769
vergi iadeleri (ödemeleri)
0-2.692.225
yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
-7.847.121-14.944.259-11.878.07118.957-229.823-3.065.623-341.944-1.548.106-879.184-1.629.657
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri
001.115.894789.200017.000
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları
-7.235.792-14.102.937-11.344.237-1.013.476-750.332-3.066.499-390.416-2.207.859-1.521.759-899.941
verilen nakit avans ve borçlar
0
katılım (kar) payı ve diğer finansal araçlardan nakit çıkışları
-533.834-290.822
diğer nakit girişleri (çıkışları)
0
finansman faaliyetlerinden nakit akışları
-12.137.4140-6.070.909567.3391.416.594-1.848.649-1.465.17948.3400-968.425
işletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını almasıyla ilgili nakit çıkışları
0
işletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını satmasından kaynaklanan nakit girişleri
0
borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri
0-48.340-48.34052.5350
borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları
0000-4.1950-968.425
ödenen temettüler
-11.725.331-2.178.5402.178.539
diğer nakit girişleri (çıkışları)
155.13001.520.330-637.521
yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)
24.334.16832.094.40718.617.62611.130.5856.995.3806.879.0397.312.012769.7717.266.1099.027.738
yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi
0
nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)
24.334.16832.094.40718.617.62611.130.5856.995.3806.879.0397.312.012769.7717.266.1099.027.738
dönem başı nakit ve nakit benzerleri
64.395.10932.300.70232.300.70221.170.11721.170.11714.291.07814.291.07813.521.30713.521.3074.493.569
dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
88.729.27764.395.10950.918.32832.300.70228.165.49721.170.11721.603.09014.291.07820.787.41613.521.307