Arkaplan Gradyan Renkler
Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Şirket Logosu
MANAS
--
0,00
-
Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MANAS)

Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MANAS) Bilanço Analizi

Bilanço Analizi sayfamızda şirketin açıkladığı bilançolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsiniz. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsiniz.

%
Bilanço Kalemleri
2023/9
2023/6
2023/3
2022/12
2022/9
Dönen VarlıklarBin TRY
Nakit ve Nakit Benzerleri
%
-33
4.972
%
-70
7.399
%
42
24.859
%
19
17.538
%
18
14.792
Finansal Yatırımlar
%
-14
2.607
%
65
3.022
1.833
Ticari Alacaklar
%
-16
50.830
%
-4
60.177
%
-1
62.733
%
10
63.190
%
-1
57.344
Diğer Alacaklar
%
-73
970
%
43
3.575
%
24
2.508
%
156
2.027
%
29
790
Stoklar
%
38
155.733
%
6
112.833
%
52
106.556
%
20
70.308
%
48
58.540
Peşin Ödenmiş Giderler
%
162
55.921
%
-13
21.351
%
-38
24.642
%
65
39.839
%
-12
24.099
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
%
-100
249
Diğer Dönen Varlıklar
%
-20
4.400
%
-5
5.530
%
105
5.840
%
-10
2.854
%
637
3.175
Toplam Dönen Varlıklar
%
29
275.433
%
-7
213.888
%
17
228.971
%
23
196.005
%
15
158.740
Duran VarlıklarBin TRY
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
%
-10
6.650
%
0
7.428
%
32
7.450
%
0
5.640
%
0
5.651
Maddi Duran Varlıklar
%
0
81.670
%
-1
81.680
%
1
82.364
%
17
81.554
%
2
69.930
Kullanım Hakkı Varlıkları
%
-6
791
%
-6
841
%
371
891
%
-10
189
%
-9
211
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
%
18
39.325
%
11
33.460
%
15
30.015
%
19
26.055
%
22
21.973
Peşin Ödenmiş Giderler
%
-5
420
%
-25
440
%
4
585
%
-36
561
%
78
877
Toplam Duran Varlıklar
%
4
128.856
%
2
123.849
%
6
121.305
%
16
114.000
%
6
98.642
Toplam Varlıklar
%
20
404.289
%
-4
337.737
%
13
350.276
%
20
310.005
%
11
257.381
Kısa Vadeli YükümlülüklerBin TRY
Finansal Borçlar
%
66
142.116
%
-6
85.609
%
15
91.328
%
36
79.400
%
21
58.192
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
%
-100
4.470
Ticari Borçlar
%
-20
24.717
%
28
30.837
%
-37
24.154
%
0
38.333
%
34
38.441
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
%
94
5.181
%
-37
2.676
%
191
4.217
%
-11
1.448
%
77
1.630
Diğer Borçlar
%
-6
6.007
%
886
6.407
%
-1
649
%
205
658
%
-34
216
Ertelenmiş Gelirler
%
40
36.408
%
-33
26.083
%
171
38.806
%
353
14.321
%
149
3.162
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar
%
42
2.398
%
9
1.689
%
-1
1.551
%
23
1.566
%
14
1.269
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
%
27
3.899
%
120
3.064
%
132
1.395
%
-65
600
%
65
1.691
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler
%
41
220.726
%
-6
156.365
%
22
166.569
%
30
136.327
%
29
104.600
Uzun Vadeli YükümlülüklerBin TRY
Finansal Borçlar
%
-8
25.661
%
-22
27.823
%
17
35.846
%
50
30.571
%
-7
20.379
Uzun vadeli Karşılıklar
%
32
4.120
%
-5
3.124
%
-26
3.301
%
123
4.451
%
13
1.999
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
%
135
5.966
%
3
2.534
%
35
2.460
%
-59
1.824
%
15
4.432
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler
%
7
35.746
%
-20
33.481
%
13
41.607
%
37
36.845
%
-3
26.809
ÖzkaynaklarBin TRY
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
%
0
147.817
%
4
147.891
%
4
142.099
%
9
136.833
%
3
125.971
Ödenmiş Sermaye
%
0
82.764
%
0
82.764
%
318
82.764
%
0
19.800
%
0
19.800
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
%
-100
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
%
0
9.470
%
0
9.470
%
-86
9.470
%
0
69.420
69.420
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
%
-5
16.983
%
-2
17.903
%
2
18.217
%
-12
17.918
%
-1
20.383
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
%
98
854
%
0
431
%
0
431
%
0
431
%
0
431
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları
%
-1
25.838
%
-1
25.988
%
340
26.250
%
0
5.965
%
0
5.965
Dönem Net Kar/Zararı
%
5
11.908
%
128
11.336
%
-79
4.967
%
134
23.300
%
64
9.973
Toplam Özkaynaklar
%
0
147.817
%
4
147.891
%
4
142.099
%
9
136.833
%
3
125.971
Toplam Kaynaklar
%
20
404.289
%
-4
337.737
%
13
350.276
%
20
310.005
%
11
257.381
Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu
%
-187
8.957
%
-119
-10.315
%
-549
53.360
%
-881
-11.884
%
-44
1.522