Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Şirket Logosu
MANAS
--
0,00
-
Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MANAS)
Finansal Tablo Analizi Nasıl Yapılır?

Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MANAS) Gelir Tablosu

Gelir Tablosu sayfamızda şirketin açıkladığı gelir tablolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsiniz. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsiniz.

%
Gelir Tablosu Kalemleri
2023/9
2023/6
2023/3
2022/12
2022/9
Bin TRY
Satış Gelirleri
%
71
163.114
%
111
95.363
%
-69
45.183
%
64
146.116
%
51
89.058
Yurt İçi Satışlar
%
77
167.438
%
111
94.385
%
-72
44.757
%
60
157.914
%
49
98.959
Yurt Dışı Satışlar
%
95
3.872
%
81
1.981
%
-76
1.095
%
83
4.581
%
25
2.498
Satışların Maliyeti (-)
%
23
-76.430
%
170
-61.890
%
-73
-22.907
%
50
-85.977
%
61
-57.233
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
%
159
86.684
%
50
33.473
%
-63
22.276
%
89
60.140
%
35
31.825
Brüt Kar (Zarar)
%
159
86.684
%
50
33.473
%
-63
22.276
%
89
60.140
%
35
31.825
Genel Yönetim Giderleri (-)
%
68
-24.880
%
101
-14.841
%
-53
-7.377
%
42
-15.588
%
65
-10.957
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
%
72
-13.382
%
105
-7.772
%
-68
-3.788
%
41
-12.001
%
39
-8.507
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
%
71
-1.889
%
36
-1.103
%
-51
-809
%
85
-1.661
%
51
-895
Diğer Faaliyet Gelirleri
%
12
41.420
%
467
37.050
%
-55
6.540
%
7
14.483
%
172
13.476
Diğer Faaliyet Giderleri (-)
%
62
-38.231
%
316
-23.626
%
-60
-5.681
%
101
-14.257
%
50
-7.081
Faaliyet Karı (Zararı)
%
114
49.722
%
108
23.181
%
-64
11.161
%
74
31.117
%
70
17.861
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
%
465
1.070
%
83
189
%
-72
104
371
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
%
-5
-372
-393
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı)
%
119
50.420
%
104
22.978
%
-64
11.264
%
76
31.488
%
70
17.861
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler
%
17
1.438
%
381
1.231
%
-80
256
%
53
1.259
%
20
820
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)
%
232
-30.651
%
79
-9.225
%
-47
-5.143
%
65
-9.755
%
46
-5.915
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı)
%
42
21.207
%
135
14.984
%
-72
6.378
%
80
22.991
%
80
12.766
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)
%
155
-9.298
%
159
-3.648
%
-557
-1.411
%
-111
308
%
167
-2.792
Dönem Vergi Geliri (Gideri)
%
66
-4.866
%
246
-2.935
%
-13
-849
%
-53
-970
%
119
-2.080
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)
%
521
-4.432
%
27
-714
%
-144
-562
%
-279
1.279
%
640
-713
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı
%
5
11.908
%
128
11.336
%
-79
4.967
%
134
23.300
%
64
9.973
Dönem Karı (Zararı)
%
5
11.908
%
128
11.336
%
-79
4.967
%
134
23.300
%
64
9.973
Azınlık Payları
0
0
0
0
0
Ana Ortaklık Payları
%
5
11.908
%
128
11.336
%
-79
4.967
%
134
23.300
%
64
9.973
Amortisman
%
49
5.264
%
89
3.524
%
-57
1.864
%
89
4.377
%
79
2.311