Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MANAS) Gelir Tablosu

Kalem2022/122022/92022/62022/32021/122021/92021/62021/32020/122020/92020/62020/32019/122018/12
satış gelirleri
146.116.26089.057.99359.098.26718.762.55296.383.71246.438.17223.451.24912.755.21253.989.28930.160.32514.823.9279.071.10053.760.10148.165.584
yurt içi satışlar
157.914.02498.959.31666.471.84118.259.69813.069.436
yurt dışı satışlar
4.580.5902.497.8371.998.383690.657284.999
satışların maliyeti (-)
-85.976.726-57.233.482-35.496.246-9.272.806-59.641.988-25.434.616-11.413.685-7.282.295-32.142.752-19.467.347-8.307.066-5.651.480-36.858.367-33.078.422
ticari faaliyetlerden brüt kar (zarar)
60.139.53431.824.51123.602.0219.489.74636.741.72421.003.55612.037.5645.472.91721.846.53710.692.9786.516.8613.419.62016.901.73415.087.162
brüt kar (zarar)
60.139.53431.824.51123.602.0219.489.74636.741.72421.003.55612.037.5645.472.91721.846.53710.692.9786.516.8613.419.62016.901.73415.087.162
genel yönetim giderleri (-)
-15.588.216-10.956.890-6.631.238-3.505.041-11.038.636-8.610.739-3.134.474-1.678.919-5.559.111-3.832.560-2.404.823-1.291.771-5.234.193-3.808.019
pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)
-12.001.070-8.507.142-6.099.714-4.112.951-4.773.365-3.052.152-1.842.967-802.991-5.341.755-3.253.897-1.971.965-1.123.320-4.359.995-4.812.234
araştırma ve geliştirme giderleri (-)
-1.660.513-895.310-592.422-300.117-862.078-364.528-364.469-99.576-350.507-267.270-208.402-117.350-248.710-952.035
diğer faaliyet gelirleri
14.483.47013.476.3354.949.6211.608.2774.483.3181.326.9511.011.120476.839881.851608.467477.737368.245848.9083.541.960
diğer faaliyet giderleri (-)
-14.256.692-7.080.975-4.733.253-1.633.959-6.371.749-2.246.242-2.167.348-986.312-2.042.977-2.398.387-1.659.743-500.213-1.412.897-1.360.864
faaliyet karı (zararı)
31.116.51317.860.52910.495.0151.545.95518.179.2148.056.8465.539.4262.381.9589.434.0381.549.331749.665755.2116.494.8477.695.970
yatırım faaliyetlerinden gelirler
371.123
finansman geliri (gideri) öncesi faaliyet karı (zararı)
31.487.63617.860.52910.495.0151.545.95518.179.2148.056.8465.539.4262.381.9589.434.0381.549.331749.665755.2116.494.8477.695.970
(esas faaliyet dışı) finansal gelirler
1.259.012820.491681.682649.9012.437.2921.279.5991.239.4421.173.575574.936717.164713.303382.843586.883676.309
(esas faaliyet dışı) finansal giderler (-)
-9.755.178-5.915.161-4.065.060-1.739.242-14.648.564-7.095.976-5.409.700-3.287.678-8.522.566-6.296.269-3.195.533-1.806.737-5.855.072-6.148.322
sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı (zararı)
22.991.47012.765.8597.111.637456.6145.967.9422.240.4691.369.168267.8551.486.408-4.029.774-1.732.565-668.6831.226.6582.223.957
sürdürülen faaliyetler vergi geliri (gideri)
308.497-2.792.384-1.047.477-168.796-1.860.032-1.085.825-866.95367.74168.940807.957347.549193.848-409.750-399.167
dönem vergi geliri (gideri)
-970.489-2.079.831-951.211-248.934-973.329-382.719-214.816-407.346-68.746-14.937-256.510-68.622
ertelenmiş vergi geliri (gideri)
1.278.986-712.553-96.26680.138-886.703-703.106-652.13767.741476.286876.703362.486193.848-153.240-330.545
sürdürülen faaliyetler dönem karı/zararı
23.299.9679.973.4756.064.160287.8184.107.9101.154.644-166.6191.555.348-3.221.817-1.385.016-474.835816.9081.824.790
dönem karı (zararı)
23.299.9679.973.4756.064.160287.8184.107.9101.154.644502.215335.5961.555.348-3.221.817-1.385.016-474.835816.9081.824.790
azınlık payları
000
ana ortaklık payları
23.299.9679.973.4756.064.160287.8184.107.9101.154.644502.215335.5961.555.348-3.221.817-1.385.016-474.835816.9081.824.790
amortisman
4.376.5112.311.2661.294.429481.2811.675.7971.255.923906.9781.636.2411.279.678974.6431.953.115948.663