Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MANAS) Nakit Akım Tablosu

Kalem2022/122022/92022/62022/32021/122021/92021/62021/32020/122020/92020/62020/32019/122018/12
işletme faaliyetlerinden nakit akışları
-28.531.197-17.636.899-17.438.195-20.320.719-37.517.898-26.262.3692.506.441-6.816.640-715.7381.132.0994.488.927-226.011
dönem karı (zararı)
23.299.9679.973.4756.064.160287.8154.107.9101.154.644502.2151.555.348-3.221.817-1.385.016816.9081.824.790
dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler
6.278.3173.967.4012.691.0683.374.6103.248.8362.980.9451.968.978675.272768.994698.6182.272.0681.097.897
amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler
4.376.5112.311.2661.294.429481.2811.675.7971.255.923906.9781.636.2411.279.678974.6431.953.115948.663
değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler
-39.088-50.242-41.20841.779142.642413.870200.489
karşılıklar ile ilgili düzeltmeler
3.373.213623.196434.5042.934.745602.931440.257-168.34218.90641.904-143.452364.736-7.151
faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler
503.077410.777919.011407.38898.335269.667389.398-447.731347.040203.836-64.577-160.762
vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler
-1.935.396672.40484.332-490.583729.131601.228640.455-532.144-899.628-336.40918.794317.147
işletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
-58.109.481-31.577.775-26.193.423-23.983.144-44.874.644-30.397.958-35.248-9.047.2601.737.0851.818.4971.399.951-3.148.698
ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler
-14.927.450-9.069.844-9.678.0191.834.383-30.272.372-4.070.0804.488.155-10.783.668-1.149.6362.085.142-717.4873.954.268
faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler
768.5142.004.9922.181.753239.550-1.878.781-27.326676.1971.393.362169.0371.607.139-1.258.300-110.954
stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler
-40.773.247-29.005.349-9.889.089-9.437.572-16.570.466-30.842.404-9.366.5382.975.50522.720-4.529.395-1.020.934-2.351.654
peşin ödenmiş giderlerdeki azalış (artış)
-36.406.212-20.666.267-23.887.580-18.752.8761.814.975-1.974.9591.634.808-4.657.881-674.005-283.7761.920.491-1.722.606
ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
23.700.99923.809.02313.980.817-600.9057.478.8618.923.0604.237.211-277.4441.232.7212.370.9152.317.863-3.477.707
faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
562.148119.503230.92348.277-1.587.816-1.617.326-1.284.938-266.17274.859213.318710.508-146.795
ertelenmiş gelirlerdeki artış (azalış)
13.247.0622.088.136197.0223.330.414-2.245.5132.889.6281.959.2921.762.4691.551.435898.163-996.6161.849.914
işletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
-5.057.483-1.816.618421.247-1.029.375-1.276.977-3.331.727-731.415806.569411.976-209.040444.426-1.143.164
faaliyetlerden elde edilen nakit akışları
-28.531.197-17.636.899-17.438.195-20.320.719-37.517.898-26.262.3692.506.441-6.816.640-715.7381.132.0994.488.927-226.011
yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
-50.943.173-33.075.196-26.591.810-3.015.429-4.918.471-715.738-1.869.532-9.946.981-6.405.658-5.627.899-5.898.246-3.150.042
başka işletmelerin veya fonların paylarının veya borçlanma araçlarının satılması sonucu elde edilen nakit girişleri
70.00010.722732.127
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri
45.037-4.918.471-3.570.931-1.869.532-6.216.981-2.605.658-1.827.899-5.908.968-3.882.169
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları
-50.988.210-33.075.196-26.591.810-3.015.429
verilen nakit avans ve borçlar
-3.800.000-3.800.000-3.800.000
diğer nakit girişleri (çıkışları)
43.393.86253.939.679-580.72918.190.3367.344.5339.981.6982.985.0614.337.511
finansman faaliyetlerinden nakit akışları
91.534.60260.026.25151.092.84722.124.783
işletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını almasıyla ilgili nakit çıkışları
77.220.00077.220.000
işletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını satmasından kaynaklanan nakit girişleri
36.073.91030.276.14030.168.70549.051.95928.056.22042.114.79228.303.77726.144.475
borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri
132.567.46684.091.75767.617.19131.684.725-69.112.191-53.047.072-30.691.025-30.761.478-20.597.060-32.251.626-24.691.951-21.746.063
borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları
-41.032.864-23.864.762-16.464.673-7.511.450
ödenen temettüler
-787.857-509.389-58.409-100.145-114.627118.532-626.765-60.901
diğer nakit girişleri (çıkışları)
-200.744-59.671-2.048.492957.49324.106.37956.1801.426.715223.1375.485.8981.575.742961.458
yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)
12.060.2329.314.1567.062.842-1.211.365
yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi
0957.49324.106.37956.1801.426.715223.1375.485.8981.575.742961.458
nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)
12.060.2329.314.1567.062.842-1.211.3654.520.4134.520.4134.520.4133.093.6983.093.6983.093.6981.517.956556.498
dönem başı nakit ve nakit benzerleri
5.477.9065.477.9065.477.9065.477.906
dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
17.538.13814.792.06212.540.7484.266.541