Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. (RNPOL) Gelir Tablosu

Kalem2022/92022/62022/32021/122021/92021/62021/32020/122020/92020/62019/122018/12
satış gelirleri
276.168.027188.982.37990.271.939203.446.033139.106.65090.202.61037.060.687115.093.36474.722.05042.184.95977.724.39582.767.243
satışların maliyeti (-)
-247.676.935-170.054.445-80.055.248-154.965.464-110.292.997-72.366.212-33.567.594-95.480.461-56.149.434-33.530.477-66.683.100-66.282.998
ticari faaliyetlerden brüt kar (zarar)
28.491.09218.927.93410.216.69148.480.56928.813.65317.836.3983.493.09319.612.90318.572.6168.654.48211.041.29516.484.245
brüt kar (zarar)
28.491.09218.927.93410.216.69148.480.56928.813.65317.836.3983.493.09319.612.90318.572.6168.654.48211.041.29516.484.245
genel yönetim giderleri (-)
-5.232.855-3.144.087-2.277.303-8.619.345-2.481.702-1.473.030-875.808-1.457.565-1.037.747-718.286-1.076.268-1.401.519
pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)
-3.802.486-3.073.434-1.414.825-2.306.636-1.436.992-1.013.952-384.580-1.526.766-647.763-469.187-1.692.026-1.574.416
diğer faaliyet gelirleri
24.602.93318.010.0625.914.37235.478.57811.357.67210.200.0717.099.9099.389.0055.598.6291.359.3071.336.1301.978.580
diğer faaliyet giderleri (-)
-12.291.131-9.776.130-7.485.122-17.822.090-4.643.922-3.201.028-1.280.058-4.002.897-1.205.605-1.031.199-352.082-2.166.451
faaliyet karı (zararı)
31.767.55320.944.3454.953.81355.211.07631.608.70922.348.4598.052.55622.014.68021.280.1307.795.1179.257.04913.320.439
yatırım faaliyetlerinden gelirler
4.172.4052.058.109622.133839.653
özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karlarından (zararlarından) paylar
-117.426-20.373-320.960-302.621-227.53491.714-385.577
finansman geliri (gideri) öncesi faaliyet karı (zararı)
35.863.86522.990.6515.921.44454.304.14331.581.23422.231.0338.032.18322.533.37320.977.5097.567.5839.348.76312.934.862
(esas faaliyet dışı) finansal gelirler
3.060.2742.945.3402.985.8253.480.5452.844.7512.578.1612.154.6841.028.7061.056.3131.171.9041.661.731242.359
(esas faaliyet dışı) finansal giderler (-)
-17.348.641-16.544.810-5.086.477-39.345.219-12.629.192-11.658.591-8.360.088-17.456.810-15.719.001-9.073.784-10.556.516-15.295.636
sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı (zararı)
21.575.4989.391.1813.820.79218.439.46921.796.79313.150.6031.826.7796.105.2696.314.821-334.297453.978-2.118.415
sürdürülen faaliyetler vergi geliri (gideri)
-2.711.645-2.109.814-972.423-4.156.302-5.724.024-3.292.282-420.635-1.250.796-1.399.81592.12090.075466.053
dönem vergi geliri (gideri)
-3.691.762-2.602.584-1.078.340-4.009.571-5.325.774-3.326.252-462.051-1.923.269-1.123.598-154.160-13.909-222.229
ertelenmiş vergi geliri (gideri)
980.117492.770105.917-146.731-398.25033.97041.416672.473-276.217246.280103.984688.282
sürdürülen faaliyetler dönem karı/zararı
18.863.8537.281.3672.848.36914.283.16716.072.7699.858.3211.406.1444.854.4734.915.006-242.177544.053-1.652.362
dönem karı (zararı)
18.863.8537.281.3672.848.36914.283.16716.072.7699.858.3211.406.1444.854.4734.915.006-242.177544.053-1.652.362
azınlık payları
00
ana ortaklık payları
18.863.8537.281.3672.848.36914.283.16716.072.7699.858.3211.406.1444.854.4734.915.006-242.177544.053-1.652.362
amortisman
1.061.864545.052454.8411.421.442961.282512.729189.172353.294576.474478.256326.519316.093