Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. (RNPOL) Nakit Akım Tablosu

Kalem2022/92022/62022/32021/122021/92021/62021/32020/122020/92020/62019/122018/12
işletme faaliyetlerinden nakit akışları
-67.752.699-109.771.743-72.705.364-42.832.149-13.208.9285.908.7992.429.437-13.264.969-20.935.702-263.851-12.780.341-23.972.566
dönem karı (zararı)
18.863.8537.281.3672.848.36914.283.16716.072.7699.858.3211.406.1444.854.4734.915.006-242.177544.053-1.652.362
dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler
-329.798-503.932465.92113.948.5301.435.986112.860799.4631.282.049740.629788.745243.5901.722.991
amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler
1.061.864545.052454.8411.421.442961.282512.729189.172353.294576.474478.256326.519316.093
değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler
-503.460
karşılıklar ile ilgili düzeltmeler
72.383-19.898128.1318.76083.713287.232195.923713.159-102.807-26.780217.252600.453
faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler
272.297-26.5151.736.978434.766-187.644896.899
gerçeğe uygun değer kayıpları (kazançları) ile ilgili düzeltmeler
00-2.705.667
vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler
-1.021.664-551.314-117.0512.903.2683.060.3522.548.541414.3681.122.891266.962-97.497-112.537-90.454
işletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
-91.589.366-121.583.479-75.734.025-69.642.511-30.717.683-4.062.3822.533.317-20.055.389-26.591.337-810.419-8.136.311-23.742.534
ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler
-42.812.149-58.886.619-34.911.453-25.847.739-12.023.370-12.898.332-605.610-31.814.255-28.227.498-9.318.8068.229.525-8.965.788
faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler
1.811.6451.373.394-5522.316.5952.628.1466.303.0946.612.271-779.08711.151.2389.013.309-397.66265.180
stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler
-42.781.981-56.756.390-52.842.291-55.130.353-37.023.752-9.077.282-2.417.11710.703.2724.294.30812.540.318-18.218.586-2.721.485
peşin ödenmiş giderlerdeki azalış (artış)
-6.733.601-9.450.6692.236.724-2.129.951-197.717-5.095.093-9.708.200-1.922.219-12.365.381-17.278.985514.679-13.760.907
ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
3.952.3547.848.96010.569.6006.212.4946.606.9098.935.6049.172.258218.864-265.2222.773.314242.5211.616.330
faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
1.098.5661.507.2181.046.596-778.5701.155.804-9.664-867.473294.110-816.343-603.818308.53988.646
ertelenmiş gelirlerdeki artış (azalış)
-6.727.344-7.465.671-2.159.4765.527.0438.070.1688.873.40816.1873.141.052-1.302.370995.7341.182.588-75.339
işletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
0-117.294-1.622.1291.123.5991.161.239
faaliyetlerden elde edilen nakit akışları
-73.055.311-114.806.044-72.419.735-41.410.814-13.208.9284.738.924-20.935.702
vergi iadeleri (ödemeleri)
5.302.6125.034.301-285.629-1.421.335-2.309.4871.065.842-5.292.975-300.661
yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
-68.845.149-36.540.290-32.804.485-24.808.013-11.894.495-11.531.756-10.870.834-1.340.999-1.341.000-1.341.000-180.863-1.407.324
başka işletmelerin veya fonların paylarının veya borçlanma araçlarının satılması sonucu elde edilen nakit girişleri
59.46859.46859.468
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri
471.009-159.412-24.867.481-11.953.963-11.591.224-10.870.834-1.340.999-1.341.000-1.341.000-180.863-1.407.324
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları
-8.227.139-391.467
verilen nakit avans ve borçlar
-32.645.073
diğer nakit girişleri (çıkışları)
-61.089.019-36.148.82394.898.109108.811.898-26.925.03513.300.9536.822.40016.783.081-21.437.9274.919.98510.511.23827.314.213
finansman faaliyetlerinden nakit akışları
129.707.897135.196.0414.000.0004.000.0007.000.000
işletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını satmasından kaynaklanan nakit girişleri
94.898.1099.811.898-26.925.03513.331.6886.822.40011.017.302-21.437.9274.926.7946.629.59019.840.152
borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri
129.707.897135.196.041-30.735-234.221-6.809-118.352-474.061
diğer nakit girişleri (çıkışları)
-10.611.74041.171.736-52.028.4587.677.996-1.618.9972.177.113-43.714.6293.315.134-2.449.9661.934.322
yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)
-6.889.951-11.115.99253.850.07042.875.855
yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi
-10.611.74041.171.7361.821.6127.677.996-1.618.9972.177.113-838.7743.315.134-2.449.9661.934.322
nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)
-6.889.951-11.115.99244.972.9953.801.2593.801.2593.801.2593.801.2591.624.1461.624.1461.624.1464.074.1122.139.790
dönem başı nakit ve nakit benzerleri
44.972.99544.972.995
dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
38.083.04433.857.003