Faktoring Sektörü

Faktoring kuruluşları şirketlerin sattıkları mal ya da hizmet karşılığında oluşan alacakları üzerine alarak karşılığında nakit öder. Vadeli alacakları vadesi gelmeden likidite eden bir finansman yöntemi sunar.

Faktoring Şirketleri

Sektör OrtalamalarıF/KPD/DDFD/FAVÖK
Aritmetik Ortalama10,682,274,67
Ağırlıklı Ortalama7,892,464,16
Medyan9,272,134,61
Şirket KoduPiyasa DeğeriF/KPD/DDFD/FAVÖK
CRDFA
400,000 mn
17,751,626,59
GARFA
1,868 mr
6,903,224,23
LIDFA
751,950 mn
6,422,104,99
ULUFA
674,175 mn
11,642,152,87