Faktoring Sektörü

Faktoring kuruluşları şirketlerin sattıkları mal ya da hizmet karşılığında oluşan alacakları üzerine alarak karşılığında nakit öder. Vadeli alacakları vadesi gelmeden likidite eden bir finansman yöntemi sunar.

Sektör OrtalamalarıF/KPD/DDFD/FAVÖK
BIST 1008,292,41-
Aritmetik Ortalama9,143,285,30
Ağırlıklı Ortalama7,753,854,84
Medyan7,412,685,47
Şirket KoduPiyasa DeğeriF/KPD/DDFD/FAVÖK
Creditwest Faktoring A.Ş. Şirket Logosu
CRDFA
--
0,00
-
700,000 mn
16,442,177,77
Garanti Faktoring A.Ş. Şirket Logosu
GARFA
--
0,00
-
6,447 mr
9,265,585,70
Lider Faktoring A.Ş. Şirket Logosu
LIDFA
--
0,00
-
1,840 mr
5,292,635,24
Ulusal Faktoring A.Ş. Şirket Logosu
ULUFA
--
0,00
-
1,447 mr
5,562,732,48