Faktoring Sektörü

Faktoring kuruluşları şirketlerin sattıkları mal ya da hizmet karşılığında oluşan alacakları üzerine alarak karşılığında nakit öder. Vadeli alacakları vadesi gelmeden likidite eden bir finansman yöntemi sunar.

Faktoring Şirketleri

Sektör OrtalamalarıF/KPD/DDFD/FAVÖK
Aritmetik Ortalama8,372,144,16
Ağırlıklı Ortalama5,842,213,41
Medyan7,062,163,72
Şirket KoduPiyasa DeğeriF/KPD/DDFD/FAVÖK
Creditwest Faktoring A.Ş. Şirket Logosu
CRDFA
--
-
-
451,000 mn
14,961,736,36
Garanti Faktoring A.Ş. Şirket Logosu
GARFA
--
-
-
1,739 mr
4,962,513,00
Lider Faktoring A.Ş. Şirket Logosu
LIDFA
--
-
-
912,600 mn
4,411,804,44
Ulusal Faktoring A.Ş. Şirket Logosu
ULUFA
--
-
-
918,480 mn
9,152,532,83