Varlık Yönetimi Sektörü

Varlık yönetim şirketleri öncelikli olarak bankalardan olmak üzere finansal kuruluşların sahip olduğu tahsili gecikmiş alacak portföylerini devralan ve bu alacakları tahsil etmeye çalışan finansal kuruluşlardır.

Varlık Yönetimi Şirketleri

Sektör OrtalamalarıF/KPD/DDFD/FAVÖK
Aritmetik Ortalama11,723,97N/A
Ağırlıklı Ortalama11,723,97N/A
Medyan11,723,97N/A
Şirket KoduPiyasa DeğeriF/KPD/DDFD/FAVÖK
GLCVY
4,023 mr
11,723,97N/A